"Kanal İstanbul, zaten hazırlıksız olan kenti tümüyle kaosa sokacaktır"

İnşaat Mühendisleri Odası'nın Kanal İstanbul'la ilgili yazılı açıklamasında, projenin tüm İstanbul'u kaos içine sokacağını uyarısında bulunuldu.

AKP’nin İstanbul’a yönelik yağma ve yıkım projesi “Kanal İstanbul”un temel atma töreninin yapıldığı bugün İnşaat Mühendisleri Odası’ndan önemli bir açıklama geldi.

İnşaat Mühendisleri Odası, Kanal İstanbul’un olası depremde afetzedelere müdahaleyi engelleyeceğini belirterek, “Kanal İstanbul, afet öncesi ve sonrası açısından, zaten hazırlıksız olan kenti tümüyle kaos içine sokacaktır” diye uyarıda bulundu.

Projenin “Türkiye’nin sırtında bir yüke dönüşeceği  belirtilen açıklamada “Kanal İstanbul, çevre, kentleşme, su kaynakları, ulaşım, tarihi alanlar, sit alanları, ekonomi, uluslararası hukuk, dış politika, güvenlik gibi konular bağlamında bütüncül değerlendirmelerin dahilinde, bilgi ve akıl süzgecinden geçirilerek yapılmış bir proje değildir” denidli.

“SIVILAŞMA POTANSİYELİ DEPREM İÇİN RİSK”

Açıklamada, projenin deprem açısından da ele alınması gerektiği kaydedilerek, şu uyarılarda bulunuldu:

”Kanal İstanbul kuzey Anadolu fayının Marmara denizine uzantısının 11 km yakınında yer almaktadır. Bu nedenle, kanalın kendi yapısı ve Kanal İstanbul kapsamındaki, karayolu, demiryolu geçiş köprüleri, demiryolu, metro, altyapı tünelleri gibi geçiş tünelleri, altyapı geçiş yapıları (atıksu, içme suyu, enerji nakil hatları, doğalgaz, telekomünikasyon hatları), kıyı-deniz yapıları gibi mühendislik yapılarının deprem riskleri açısından konuyu ele almak gereklidir.’ Ana kanalın Marmara denizi ile Sazlıdere barajı arasındaki yaklaşık 16 km`lik güney kısmındaki zemin yapısının depremde yüksek sıvılaşma potansiyeli göstermesi deprem hasarı açısından bu projenin en kritik risk unsurunu oluşturmaktadır. Genel zemin mekaniği kuramları ile değerlendirilemeyen bu zemin yapısının iyileştirilmesi için ÇED raporunda sunulan öneriler, uygulanabilirliği ve maliyetleri nedeniyle maalesef ciddiyetten uzaktır.”

“BİR ULAŞIM VE KENTLEŞME PROJESİ DEĞİLDİR”

Açıklamada olası bir deprem durumunda afete nasıl müdahale edileceği sorusunun yanıtsız kaldığına dikkat çekilerek, şunların altı çizildi:

  • Kanal İstanbul bir ulaşım ve kentleşme projesi değildir.
  • Kanal İstanbul’un ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmayacağı gibi çok büyük yükler getireceği açıktır.
  • Bu projeden sadece gayrimenkul spekülatörleri ve rant çevreleri kazançlı çıkacaktır.
  • Kanal İstanbul inşa süreci dışında istihdam yaratmayacaktır.
  • Kanal İstanbul, afet öncesi ve sonrası açısından, zaten hazırlıksız olan kenti tümüyle kaos içine sokacaktır.
  • Marmara ve Karadeniz`in sorunlarını artırıp doğaya geri dönülmez zararlar verecektir.
  • Kanal İstanbul yokluğuyla değil varlığıyla bir beka sorunu yaratacaktır.
  • Biz bir seferberlik halinde afet hasarlarını önleyecek tedbirleri almaya yoğunlaşacağımıza, enerjimizi her yönüyle rasyonaliteden uzak çılgın projelere harcamamalıyız.
  • Siyasal iktidar çılgın bir proje gerçekleştirmek istiyorsa, en çılgın projesi, beklenen İstanbul depremini sıfır can kaybıyla atlatılmasını sağlayacak projeleri gerçekleştirmek olmalıdır.