İşten çıkarma yasağına getirilen 'Kod-29’ istisnası Meclis gündeminde

"Haksız yere Kod-29 ile işten çıkarılan işçiler; işsizlik ödeneği, işe iade, ihbar ve kıdem tazminat gibi yasal haklarından yararlanamamaktadır."

İşten çıkarma yasağına getirilen 'Kod-29’ istisnası Meclis gündeminde

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, son 9 ayda “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçe gösterilerek kaç işçinin işten çıkarıldığını sordu. CHP’li Demirtaş,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemi ile Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

“Pandemi döneminde, Kod-29 ile işten çıkarma hakkı, işverenler tarafından kötüye kullanılarak işten çıkarma yasağını delmenin bir yolu olarak görülmektedir” diyen Demirtaş, salgın döneminde işten çıkarma yasağının istisnası olan, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” düzenlemesinin suistimale de açık olduğuna işaret etti.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ, İŞE İADE HAKKI VE TAZMİNAT YOK

“İşten çıkarma yasağına tabi olan binlerce işçi, işverenler tarafından Kod-29 ile haksız yere işten çıkarılarak sosyal devlete en çok ihtiyaç duydukları Covid-19 salgını sürecinde mağdur edilmektedir” ifadelerini kullanan Demirtaş, haksız yere Kod-29 ile işten çıkarılan işçilerin pek çok haktan yararlanamadığına da dikkati çekti.

Demirtaş, “Haksız yere Kod-29 ile işten çıkarılan işçiler; işsizlik ödeneği, işe iade, ihbar ve kıdem tazminat gibi yasal haklarından yararlanamamaktadır. Bu durumda işçiler, dava açmak zorunda kalmakta ve haklarını ancak uzun bir yargılama süreci sonunda elde edebilmektedir. Öte yandan Kod-29 ile işten çıkarılan bir işçinin, haksız yere işten çıkarıldığı kanıtlansa bile, bu haksızlık karşısında işveren açısından hiçbir yaptırım uygulanmamaktadır. İş Hukuku ve ilgili mevzuatın en temel ilkesi olan işverene nazaran daha zayıf durumda olan işçiyi koruma ilkesi ihlal edilmekte ve işçiler kötü niyetli işverene karşı savunmasız ve korumasız bırakılmaktadır. Bu durum karşısında, ekonomik krizin derinleşerek devam ettiği Covid-19 sürecinde işten çıkarıldıktan sonra hiçbir haktan yararlanamayan işçiler açısından, çok büyük mağduriyetler yaşanmasına neden olmaktadır” dedi.

KAÇ İŞÇİ KOD-29’LA İŞTEN ÇIKARILMIŞTIR?

CHP’li Demirtaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1) SGK kayıtlarına göre 17 Nisan 2020 tarihinden, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar Kod-29 kodu esas alınarak kaç işçi işten çıkarılmıştır?

2) Kod-29 sebebi ile işten çıkarmalarda SGK ve İŞ-KUR tarafından herhangi bir inceleme yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bu incelemeyi kim ya da kimler hangi kriterler çerçevesinde yapmaktadır? Bu yönde inceleme yapılmıyorsa bunun sebebi nedir?

3)SGK ve İŞ-KUR tarafından Kod-29 sebebi ile işten çıkarmalar inceleniyorsa; haksız yere, çalışanının işten çıkaran işverene idari ya da cezai herhangi bir yaptırım uygulanmakta mıdır? Eğer bir yaptırım uygulanıyorsa, bu yaptırım nedir? Uygulanmıyorsa sebebi nedir?