İşte AKP'nin 'tam kapanma'sı: 26 milyon işçinin 22 milyonu yasaktan muaf!

DİSK-AR'ın yayımladığı rapora göre istihdamın yüzde 61’i tam kapanmadan doğrudan muafken, yüzde 22’si de kısmen muaf.

İşte AKP'nin 'tam kapanma'sı: 26 milyon işçinin 22 milyonu yasaktan muaf!

DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) tahminlerine göre, AKP’nin ‘tam kapanma’sından muaf olan sektörlerde çalışan işçilerin oranı yaklaşık yüzde 61 ve kısmen muaf olan sektörlerde çalışanların oranı ise yüzde 22.

DİSK-AR’ın internet sitesinde yayımlanan tahminlere göre, “tam kapanma” sürecinde istihdamın yaklaşık yüzde 61’ini oluşturan 16,4 milyon işçi çalışmaya devam edecek. DİSK-AR, istihdamın yüzde 22’sinin kapanmadan kısmen muaf sektörlerde çalıştığını, kapanma kapsamındaki sektörlerde çalışanların yüzde 17 ile sınırlı kaldığını tahmin ediyor.

DİSK Araştırma Merkezi’nin yayınladığı rapora göre 22 milyon kapanmada da çalışmaya devam edecek.

İŞÇİLERİN YÜZDE 83’Ü MUAF

DİSK-AR tahminlerine göre 26,8 milyonluk istihdamın yaklaşık yüzde 61’i (16,4 milyon) kapanmadan muaf sektörlerde çalışırken, istihdamın yaklaşık yüzde 22’si (6 milyon) kapanmadan kısmen muaf sektörlerde ve yaklaşık yüzde 17’si (4,4 milyon) ise kapanma kapsamındaki sektörlerde çalışıyor. AKP’nin ‘tam kapanma’sında 26 milyon istihdamın 22 milyonu için çalışma hayatında bir değişiklik olmayacak.

43 SEKTÖR KAPANMIYOR

Genelgede 43 muafiyet bulunduğu hatırlatan raporda, “Sanayi ve inşaat işçileri ile hizmetler sektörünün birçok alt sektörü başta olmak üzere zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminde milyonlarca işçi çalışmaya devam edecek. Genelge ekinde yer alan kapanmadan muaf olan işler ve sektörler 43 başlıkta sayılmaktadır. Bu 43 başlıktaki muafiyetlerin kapsamındaki çalışanların sayısının tam olarak saptanması sektörlerin iç dağılımına ilişkin yeterli bilgi olmaması nedeniyle zorluklar taşımaktadır. SGK verilerinde yer alan sektörel dağılım verileri kayıtsızları içermediği için eksiktir. Bu nedenle TÜİK’in faaliyet kollarına göre istihdamın dağılımını esas alarak bir tahmin yapmaya çalıştık.” denildi.

Raporda, muafiyet durumunun iş kollarına dağılımı da yayınlandı. Buna göre, en fazla istihdamın olduğu imalat alanında çalışan 5 milyon emekçi kapanmada da çalışmaya devam edecek. Bunu 4 milyon ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü izlerken, inşaat sektöründe çalışan bir buçuk milyon emekçi de kapanmadan muaf.

Kapanmadan muaf olmayan sektörler arasında ise 1 milyon 798 bin çalışan ile eğitim başta.