İşte AKP'nin 'iklim' mücadelesi: Sera gazı salınımı yapan şirketlere 22 milyon liralık kıyak!

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yönetmelik kapsamında olup izleme raporlarını Bakanlığa sunmayan işletmelere Çevre Kanunu ile Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik gereği uygulaması gereken 22 milyon 109 bin liralık para cezasını uygulamamış"

İşte AKP'nin 'iklim' mücadelesi: Sera gazı salınımı yapan şirketlere 22 milyon liralık kıyak!

“Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”, Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Emperyalist kapitalist sistemin çevre ve doğa üzerinde yarattığı tahribatın sonuçlarını ertelemeye yönelik, atmosferdeki sera gazı emisyonlarının tavan yaptığına ve iklim sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek ortaya koyduğu “küresel eylem planı”nı kapsayan bu teklifin komisyonda onaylanmasının öncesinde, AKP iktidarının sözkonusu zehirli gaz salınımını yapan şirketlere yaptığı dev kıyak ortaya çıktı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve izleme raporlarını Bakanlığa sunmayan işletmeler hakkında gereken idari yaptırımları uygulamadığını açıkladı.

Başevirgen, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yönetmelik kapsamında olup izleme raporlarını Bakanlığa sunmayan işletmelere Çevre Kanunu ile Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik gereği uygulaması gereken 22 milyon 109 bin liralık para cezasını uygulamamış. Sorumluluklarını yerine getirmeyen işletmelere ceza kesmesi gerekirken göz yummuş” ifadelerini kullandı.

İŞLETMELER SORUMSUZ, BAKANLIK SALIVERMİŞ

2019 yılında Bakanlığın bu konu ile ilgili eksiklerinin belirtilmesine rağmen, bu yıl Sayıştay Raporunda tekrar bulgu konusu yapıldığını ifade eden Başevirgen, “Sanayi tesislerinde üretim esnasında ortaya çıkan korbondioksitin belirlenen kriterler arasında olması gerekirken, bu değerlerin çok üstünde karbon salımı yapan tesislerin bulunduğu, denetimlerinin yetersiz olduğu, bu şekilde faaliyetlerine devam ettikleri ve halen İl Müdürlüklerince cezai işlem tesis edilmeyen işletmeler olduğu Sayıştay Raporunda açıkça belirtilmiş. Ne işletmeler sorumluluğunu yerine getirmiş, ne de Bakanlık bu işletmelerin peşine düşmüş. Oysaki yönetmelik gereği şirketlerin sera gazı emisyonu raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmaları gerekiyor. Şirketlerin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda da bakanlığın cezai yaptırım uygulaması gerekiyor. Bakanlık, bu işletmelere kanunen uygulaması gereken cezai yaptırımları neden uygulamadığını açıklamak zorunda. “ dedi.

“UMURSAMAZ VE KURALSIZLIĞA GÖZ YUMAN TAVIR”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Kısa bir süre içinde mecliste onaylanacak olan Paris İklim Anlaşması, sera gazı emisyonlarının tavan yaptığına ve yüzyılın ikinci yarsında iklim sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çekiyor ve mümkün olan en kısa sürede uygulanması gereken küresel bir eylem planı ortaya koyuyor. Dünyada enerjiden tarıma, ulaşımdan sağlığa kadar birçok sektörü etkileyen iklim değişiklikleri ile mücadele ediliyor. Bunun için de birçok ülke sera gazı emisyonlarını ya da salımlarını azaltma sözü verdi. Biz de bu mücadeleye ortak olacağız. Ancak Bakanlığın umursamaz ve kuralsızlığa göz yumar tavrı iktidarın Paris İklim Anlaşmasının onaylanmasında ve gereklerini yerine getirme konusunda ne kadar samimi olduğunu da tartışılır hale getiriyor. Sayıştay’ın uyarılarına kulak asmayanların, anlaşmanın onaylanmasından sonra uygulamaya konacak olan denetim ve yaptırım mekanizmalarını daha sıkı ve tavizsiz bir şekilde uygulayacağından nasıl emin olacağız?” diye sordu.