İşçiler kazandı: Baldur'da grev, 281'inci gününde sona erdi

Kocaeli'de bulunan Baldur süspansiyon fabrikasındaki işçilerin grevi 281. günde sona erdi. İşçiler, talep ettikleri bütün hakları kazandı

İşçiler kazandı: Baldur'da grev, 281'inci gününde sona erdi

Kocaeli Çayırova’daki Baldur Süspansiyon fabrikasında işçiler DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’te örgütlenmiş, ancak patronun baskısıyla Türk Metal’e geçmeye zorlanmıştı.

Birleşik Metal-İş’in yetkisini tanımayan patron, sendika temsilcilerinin de aralarında olduğu 5 işçiyi işten atmıştı. Atılan işçilerin işe geri dönmesi  için fabrika önünde direnişlerine devam ederken patronun Birleşik Metal-İş’le masaya oturmaması sonucu grev kararı asıldı ve işçiler direnişe başladı.

281 gün süren grevin sonunda işçiler, ihbar, kıdem, birikmiş izin ve sendikal tazminatlarının tamamını alma hakkı kazandı.

Birleşik Metal İş tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kocaeli Çayırova ilçesinde kurulu İspanyol sermayeli Baldur Süspansiyon fabrikasında 25 Aralık 2020 tarihinde başlayan grevimiz grevi üyelerimizin talepleri ve onayları doğrultusunda 04.09.2022 tarihi itibariyle varılan anlaşma ile sona erdi.

Yapılan anlaşma sonucu, halen grevi sürdüren 22 üyemiz ihbar, kıdem, birikmiş izin ve sendikal tazminat tutarında ek 12 maaş tazminat alacak. Grev sırasında hukuksuz biçimde işte çıkarılan 16 üyemiz ise aynı şekilde ihbar, kıdem ve açılmış işe iade davaları sonucu alacakları en yüksek tazminat tutarı olan 4+12 maaş ödeme alacak. Üyelerimizin tüm alacakları toplu sözleşme taslağımızdaki ücret artışı üzerinden hesaplandı.

281 gün süren grevde pek çok zorlukla mücadele ettik. İşverenin grev kinciliği ve hukuk tanımazlığına, yerel ve merkezi idarenin çıkardığı engeller eklendi. Tüm zorluklara rağmen Baldur grevi sendikal mücadelede büyük bir kararlılık ve dayanışma örneği oldu.

Üyelerimizin grevi sonlandıran anlaşma ile haklarını almış olmalarına karşın, yürütülen mücadelenin toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve işyerine sendikanın girmesiyle sonuçlanmamış olması en büyük üzüntümüzdür.

281 gün süren grev boyunca Baldur işçileriyle dayanışma gösteren başta DİSK Yönetim Kurulu olmak üzere tüm dostlarımıza, örgütlü olduğumuz fabrikalardaki üye ve temsilcilerimize, Gebze Sendikalar Birliği’ne, diğer tüm kardeş sendikalarımıza, grevin uluslararası kamuoyuna taşınmasında bize destek olan uluslararası sendikal merkezlere, emekten yana siyasi parti, demek ve kuruluşlara, mücadelemizi kamuoyuna duyuran yerel ve ulusal basınımıza teşekkür ediyoruz.

Baldur grevi, mücadele tarihimizdeki yerini alacaktır.”