İş Bankası çalışanlarından "sarı sendika" BASİSEN'e açık mektup

İş Bankası ile BASİSEN'in görüşmelerinden çıkan ortalama ücret artışının enflasyon düzeyinde olması sebebiyle İş Bankası çalışanları sendika temsilcilerine açık mektup yayınladı. Yayınlanan mektupta sendika temsilcilerine 37 yıldır kurulu olan ağalık düzenine ortak olmayın çağrısı yapıldı.

İş Bankası çalışanlarından

İş Bankası ile BASİSEN arasında başlayan 2022 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, BASİSEN tüm çalışanlar için 1. yıl için 3.000 TL’ye kadar ücret de %30, ikinci 3.000 TL için % 28 ve kalanlar için % 25 zam istedi.

Banka’nın teklifi ise 1. yıl için 3.000 TL’ye kadar ücret de % 25, İkinci 3.000 TL için % 23 ve kalanlar için % 21 şeklinde.

BASİSEN’in unvan tazminatı teklif rakamları ise banka sunduğu rakamlarla hemen hemen aynı olup hatta bazı unvanlarda sendikanın istediği unvan tazminatı banka teklifinin altında kaldı.

Kasa tazminatı olarak sendika 740 TL isterken Banka bu rakamı 715 TL olarak teklif etmektedir.

İş Bankası ile BASİSEN’in görüşmelerinden çıkan ortalama ücret artışının enflasyon düzeyinde olması sebebiyle İş Bankası çalışanları sendika temsilcilerine açık mektup yayınladı. Yayınlanan mektupta sendika temsilcilerine 37 yıldır kurulu olan ağalık düzenine ortak olmayın çağrısı yapıldı.

İş Bankası Çalışanlarından açık mektup

Ülkemizin içinde bulunuduğu ekonomik buhranı bankamız ve sendikamızın da katkılarıyla derinden hissediyoruz. Bizleri açlık sınırında çalıştırmaya sözleşmiş iki tarafın açık kartlarını gördükçe bunca sessizliğimizden güç aldıklarını söylemekte beis görmüyoruz.

Ortalama ücretin asgari ücretin de altında kalmasıyla açlık sınırında ücretlere çalışmamız isteniyor. Bizler sayesinde rekor karlar açıklayan, ödül üstüne ödül alan bankamız, karını bizimle paylaşmak bir yana hakkımız olanı da vermekten kaçınıyor.

İşe girişte bize başka bir sendikaya üye olma hakkı tanımayan bankamız “sarı sendika” Basisen ile kurduğu sömürü düzeninde yeni rekor karlar açıklama hedefinde olabilir.

İşveren temsilcisi\ sözcüsü gibi kararlar almaya yeminli Basisen ve İş Bankası yönetimi bilsin ki bu düzen böyle devam etmez.

Bizler çocuklarımızın eğitim ihtiyacını karşılayamıyoruz. Bizler geçinemediğimiz için yaşadığımız şehirleri değiştiriyoruz. Bizler kiralarımızı ödeyemiyoruz. Bizler onyıllar veridiğimiz bu bankadan hakkımızı alamıyoruz.

İş bankası çalışanı insanca bir yaşam için sizlere yalvarmak zorunda değildir. Hakkımız olanı, emeğimizin hakkını alacağız.

Son çağrımızı sözde sendikanın temsilcisi arkadaşlarımıza yapıyoruz. Ağalık sistemi ile 37 yıldır sendikaya çökenlerin sesi olmayın!

İş Bankası Çalışanları