İnternet ortamında yardım toplamayla ilgili yeni düzenleme yayımlandı

İnternet ortamındı gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik kapsamına alındı.

İnternet ortamında yardım toplamayla ilgili yeni düzenleme yayımlandı

İçişleri Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle, yardım toplama konusunda yeni düzenlemeye gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le “İnternet ortamında gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetleri” de ikinci maddeye eklenerek mevzuata girdi.

Yönetmelikteki en ciddi değişiklik 2013 yılında yapılmış ve Türk Hava Kurumu’nun kurban derisi toplama ayrıcalığı elinden alınmıştı. 26 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme sonucunda; kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekât toplama faaliyetlerinde bulunabilme yetkisi gerçek kişileri, dernekleri, vakıfları, kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde genişletilmişti.