İKD, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı dava açmıştı: Cumhurbaşkanlığı’ndan savunma istendi

İlerici Kadınlar Derneği’nin (İKD), İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilmesine karşı açtığı davada Danıştay Onuncu Dairesince Cumhurbaşkanlığı’ndan savunma istendi.

İKD, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı dava açmıştı: Cumhurbaşkanlığı’ndan savunma istendi

20 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) feshedilmişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararını milletlerarası antlaşmaların onaylanması yetkisini veren 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dayandırmıştı.

Söz konusu karara karşı uluslararası sözleşmelerin Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılmasının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle birçok kadın örgütü dava açtı.

İlerici Kadınlar Derneği’de (İKD) İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepleriyle Danıştay’a başvuruda bulundu.

Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma verme süresi geçtikten sonra incelenmesine karar vererek Cumhurbaşkanlığından savunmasını istedi.

Danıştay 10. Dairesi, Cumhurbaşkanlığı’nın göndereceği savunmanın ardından önce yürütmeyi durdurma, ardından iptal talebini karara bağlayacak.