İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayazağa’daki 49 dönümlük arazisini ihaleye çıkardı

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayazağa’daki 49 dönümlük arazisini ihaleye çıkardı. Yapılan duyuruya göre, “Arsa satışı karşılığı gelir (hasılat) paylaşımı usulüyle inşaat yaptırılacağı" kaydedildi.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayazağa’daki 49 dönümlük arazisini ihaleye çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayazağa’daki 49 dönümlük arazisini ihaleye çıkardı.

İhale duyurusunda, halen İETT Garajı olarak kullanılan araziye, “Arsa satışı karşılığı gelir (hasılat) paylaşımı usulüyle inşaat yaptırılacağı kaydedildi.

Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile gerçekleştirilecek ihale ile ilgili teklif mektupları 27 Ekim 2021 gününe kadar teslim edilebilecek.

İhale şartnamesindeki bazı şartlar şöyle sıralandı:

TOPLAM CİRO 1 MİLYAR TL

Tahmin edilen bedel 1 milyar 200 milyon TL + KDV’dir. Geçici teminat bedeli ise tahmin edilen toplam bedelin yüzde 3’ü oranında yani 36 milyon lira olarak belirlendi.

İsteklilerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunun en az 1 milyar TL  olması gerekmektedir. İstekliler, bankalardan alacakları, Banka Referans Mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1 milyar 500 milyon TL’den az olmadığını belgelemeleri gerekmektedir.