HSK: Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmelidir

10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı açıklamaya dair Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan açıklama geldi.

HSK: Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmelidir

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını ifade etmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

HSK’den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organlarında, Türk yargı sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan bir takım açıklamalara yer verildiği ve bu kapsamda girişimlerde bulunulduğu gözlemlendiği belirtildi. Türk yargısının itibarına halel getirebilecek bu durum nedeniyle, basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olduğuna vurgu yapıldı.

HSK’nin açıklaması şöyle:

“Anayasamızın 138’inci maddesinde, hakimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verdikleri; hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı öngörülmüştür. Değinilen Anayasal ilke çerçevesinde, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir.”