Hakim savcı ihraçlarında ilk: HSK kararı oy birliğiyle iptal

Danıştay'dan "FETÖ irtibatı" nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılara ilişkin ilk iade kararı geldi.

Hakim savcı ihraçlarında ilk: HSK kararı oy birliğiyle iptal

Danıştay 5. Dairesi, ihraç edilen hakimlerin açtığı iade davalarında ilk kez bir iptal kararına imza attı.

Eski Fethiye Hakimi Arif Z., HSK Genel Kurulu’nun 31 Ağustos 2016 tarihli meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay’da dava açtı. Danıştay 5. Dairesi de oybirliği ile HSK Genel Kurulu’nun meslekten ihraç kararının iptaline karar verdi.

Habertürk‘ten Fevzi Çakır’ın haberine göre kararın gerekçesinde; Arif Z.’nin “FETÖ ile iltisak ve irtibatı olduğuna ilişkin yeterli delil bulunmadığı” belirtildi. Gerekçede “Arif Z.’nin ByLock kullanıcısı olmadığı, Bank Asya’da hesabı bulunmadığı, örgüte müzahir dernek ve şirketlerde bir kaydına rastlanmadığı ve örgütün tepe yönetimi ile irtibatının tespit edilmediğine” dikkat çekildi. Ayrıca Arif Z. Hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

“DELİLLER FETÖ İRTİBATINA YETERLİ DEĞİL”

Kararın özetle şu değerlendirmelere yer verildi:

“Davalı idarece bakılmakta olan dosyada davacının terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna ilişkin yeterli delil sunulmadığı, sunulan delillerin ise davacının iltisakı veya irtibatını ortaya koyacak yeterlilikte ve nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, davacının FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle tesis edilen dava konusu kararlarda hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Dava konusu kararlarda hukuka uyarlık görülmediğinden davacının bu kararlar nedeniyle yoksun kaldığı mali haklarının da yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.”

MESLEĞE GERİ DÖNECEK

Danıştay 5. Dairesi’nin bu kararı sonrası Arif Z., mesleğe geri dönecek. Ancak HSK’nın bu karara karşı temyiz yoluna gidebileceği de belirtiliyor. Bu durumda dosyada son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verecek.