"Hafızana, kamusal alanlarına ve kamu kaynaklarına sahip çık: Cebeci Stadı yıkılıyor!"

Cebeci Stadı'nın yıkılmasına karşı yayımlanan açıklamada, "Kamusal alanlara saldırının yeni bir aracı olan Millet Bahçeleri özellikle doğal ve kültürel varlıkları yok etmektedir." ifadeleriyle tepki gösterildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara’da bulunan Cebeci (İnönü) Stadyumu’nun yıkılarak yerine millet bahçesi yapılacak olmasına dair bir açıklama yaparak, zoom etkinliğine davet etti.

Cebeci Stadyumu’nun koltuklarının söküldüğünü belirten TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin, “Hafızana, kamusal alanlarına ve kamu kaynaklarına sahip çık: Cebeci Stadı yıkılıyor!” başlıklı açıklamasının tamamı şöyle:

“…Cebeci (İnönü) Stadyumu alanı, 1928 yılında Ankara Planında açık alan-spor alanları olarak, 1957 yılında Stadyum olarak, 1982 yılında “Kentsel ve Bölgesel Parklar” başlığı altında yer almıştır. Hem semt hem kent bütününe hizmet veren, içinde halen çeşitli sporların antrenman ve müsabakalarının yapıldığı bu tesisin bugüne kadar yürürlükte olan nazım planlarda tanımlanan işlevi sona ermediği, yerine aynı bölgede eşdeğer bir tesis önerilmediği için dava konusu plan değişiklikleri planlama mevzuatına, planlama ve şehircilik ilkeleri ile kamu yararına uygun bulunmamıştır. Şimdiki yerinden kuş uçuşu 21 kilometre uzaklıkta önerilen alternatif tesisin en başta Cebeci (İnönü) Stadyumu alanı içinde yer alan spor tesislerinin kentin bu yöresine ve semtine verdiği hizmetlerin ortadan kalkmasına ve bu çevrede yaşayanların sözü edilen servislerden mahrum kalmasına yol açacaktır. Gerekli toplumsal hizmetler niteliğinde olan spor tesisleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi`nin 25. Maddesinde bir insan hakkı olarak tanımlanan yeterli yaşam standartlarını oluşturan toplumsal hizmetler kapsamındadır. Bu yöre ve semtte yaşayanların kullanabildikleri ve yeni bir planlama ile kullanma etkinliği artabilecek bu tesisin buradan kaldırılmasının en başta insan hakkı sorunu yaratacağı görüşündeyiz.”
(2013/1548 Esas Sayılı Dava Dosyasına Ait Bilirkişi Raporu)

***

“Eylül 2020`de yaklaşık 40 milyon TL maliyetle ihalesi duyurulan Cebeci Millet Bahçesi projesi için geçtiğimiz Aralık ayında sözleşme imzalanmıştır. Stadın olduğu alan 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yüksek yoğunluklu Konut+Ticaret Alanına, 2018 yılında ise yine açık alan kullanımından çıkarılarak yüksek yoğunluklu Sosyo-Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmüştür. Odamız bugüne kadar alınan bu kararların hepsine karşı mücadele etmiş, ilgili planları da iptal ettirmiştir. Söz konusu proje de tarafımızdan dava edilmiştir.

Bu süreçte stadyumda ve aynı alanda bulunan diğer spor tesislerindeki gerekli bakım çalışmaları yapılmayarak; dışarıda bölge halkının içeride ise sporcu ve seyircilerin rahatsız olması sağlanmış ve “insanların gözüne kötü görünüyor, eskidi, çirkin” bahaneleriyle, yıkımı için iktidara meşruiyet zemini yaratılmıştır. Saraçoğlu Mahallesi ve 100. Yıl Çarşısı`nda da aynı oyun sahnelenmiştir. Yıllar boyunca antrenman ve maçlara izin verilmemiş, alanda bulunan diğer tesisler de kullandırılmamıştır.

Kamusal alanlara saldırının yeni bir aracı olan Millet Bahçeleri özellikle doğal ve kültürel varlıkları yok etmektedir. 2013`ten itibaren türlü türlü yollarla yok edilmek istenen Cebeci Stadı için şimdi de yeşil görünümlü yıkım projeleri devreye sokulmuştur. Bu alanı korumak isteyen Ankaralıların taleplerine rağmen, kendini seküler ve aydın olarak tanımlayan yerel yönetimler ise ya projeyi olumlayan açıklamalar yapmakta ya da sessiz kalarak kenti iktidar ve sermayeye teslim etmektedirler.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak, millet bahçesi projesinin ihale edilmesinden sonra alanı sık sık ziyaret ederek herhangi bir çalışmanın başlayıp başlamadığını kontrol ediyorduk. Ancak sokağa çıkma yasaklarının olduğu Mayıs ayı içerisinde stadyumdaki sandalyelerin sökülmesiyle yıkım faaliyetlerinin başladığını sosyal medya aracılığıyla öğrenmiş bulunmaktayız.

Cebeci Stadyumu alanındaki süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve bayramdan sonra gerçekleştirileceği öne sürülen yıkım faaliyetine karşı bir yol haritası belirlemek için tüm Ankaralıları 15 Mayıs Cumartesi günü, saat 14:00`te gerçekleştirilecek olan çevrimiçi toplantımıza çağırıyoruz. Cebeci`ye Sahip Çık!”

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin etkinliği 15 Mayıs Cumartesi günü, saat 14:00`te, Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Toplantı bağlantı bilgilerinin gönderilmesi için kayıt formunun doldurulması gerekmektedir.

Kayıt Formu: https://forms.gle/Zt8y2nUCnp86FUPS9