7 Ekim 1949: Demokratik Almanya Cumhuriyeti kuruldu

“Sovyetler Birliği ise Almanya’nın doğusunda sosyalist sistemi kurmak için çabaladı. Büyük toprak sahiplerinin mülklerine el koyarak toprağın mülkiyetini toplumsallaştırdı. Fabrikaları, tarlaları ve siyasi iktidarı emeğin emrine verdi.”

7 Ekim 1949: Demokratik Almanya Cumhuriyeti kuruldu

İkinci Dünya Savaşı’nda kapitalist devletlerin sosyalizme karşı kışkırttığı faşizmin işgaline uğrayan SSCB, Sosyalist Anavatan Savunması sonucunda Nazizm’i tarih sahnesinden silmiştir. Kızıl Ordu’nun Stalingrad önlerinden geri çekilen Nazi Ordusu’nu Berlin’e kadar takip etmesi sonucunda, savaş sırasında işgale uğrayan ülkelerin özgürleşmesi ve emekçilerin iktidarda olduğu cumhuriyetlerin kurulmasının önü açıldı.

Kızıl Ordu’nun Berlin önlerine kadar dayanması, Nazileri, ABD ve İngiltere ile teslim anlaşması imzalamak için harekete geçirdi. Nazi artıklarının korkulu rüyası Kızıl Ordu’nun eline düşmektense ABD gibi ülkelere teslim olarak Soğuk Savaş döneminde CIA, NASA gibi kurumlarda istihdam edilen faşistler gerilerinde yıkıntılar üzerinde hayatta kalmaya çalışan milyonlar bıraktı.

SSCB, diğer ülkelerin aksine teslimiyet anlaşması sonucunda Almanya’nın toprak bütünlüğünün korunmasını ve savaş suçlularının yargılanmasını savundu. Kapitalist ABD, İngiltere ve Fransa ise Almanya’nın bölünmesi için çabalamış bunun sonucunda Almanya ikiye ayrıldı. Batı Almanya, kapitalist ülkelerin sömürge topraklarından farksız şekilde CIA’nin yasadışı operasyonlarının merkezi oldu.

Sovyetler Birliği ise Almanya’nın doğusunda sosyalist sistemi kurmak için çabaladı. Büyük toprak sahiplerinin mülklerine el koyarak toprağın mülkiyetini toplumsallaştırdı. Fabrikaları, tarlaları ve siyasi iktidarı emeğin emrine verdi. Faşizmin zehirlediği insanların yaralarını sarmak için mücadele etti. Özellikle halka toplama kamplarında yaşanan işkenceleri şeffaf şekilde anlatarak, bu kamplarda yaşananların insanlığın evrensel değerlerine ne denli aykırı olduğunu gösterdi.

Sonuç olarak 7 Ekim 1949’da Avrupa’nın ortasında bütün Dünya’ya örnek olacak şekilde Demokratik Almanya Cumhuriyet’inin kuruluşu ilan edildi. Emperyalistler tarafından pek çok gez gerici saldırıların hedefi olsa da Demokratik Almanya Cumhuriyeti savaş sonrası sosyalizm mücadelesinin en önemli merkezlerinden biri oldu.