Hacettepe Üniversitesi’nde hemşire lojmanlarına fahiş fiyat uygulaması: 20 metrekarelik odaya 1830 TL kira

Hacettepe Üniversitesi, hemşire lojmanının ücretlerine yüzde 100'e yakın zam yaptı. 20 metrekarelik odalar şeklinde olan lojmanın 890 TL olan aidatı, yapılan zamla bu sene 1830 TL yapıldı. Hemşirelerin barınması için yapılan ancak daha sonra öğrencilerden daha yüksek ücret alınabildiği için öğrencilere daha fazla odanın ayrıldığı konukevinde zamdan önce sadece 20 hemşire kalıyordu. Zamla birlikte kalan hemşire sayısı 7'ye düştü

Hacettepe Üniversitesi’nde hemşire lojmanlarına fahiş fiyat uygulaması: 20 metrekarelik odaya 1830 TL kira

Başa çıkılamayacak kadar yükselen kiralar hâlâ gündemdeyken kira krizinin kamu lojman ve misafirhanelerine de yansıyabileceğine dair ilk örnek geldi. Hacettepe Üniversitesi, hemşire lojmanının (Konukevi-2) ücretlerine yüzde 100’e yakın zam yaptı. 20 metrekarelik odalar şeklinde olan lojmanın 890 TL olan aidatı, yapılan zamla bu sene 1830 TL yapıldı. Konukevinde kalan öğrencilerle hemşirelerin verdiği ücret eşitlenince ikamet eden hemşire sayısı 20’den 7’ye düştü.

Konukevinde öğrencilerden daha yüksek ücret alınabildiği için yıllar içinde hemşirelere ayrılan oda sayısı azalmıştı. Son zamla birlikte ise sadece 7 hemşire kalmaya başladı.

Sendika.org’un haberine göre: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)’in Üniversite yönetimiyle görüşmesi sonucunda birtakım bilgilere ulaşıldı, pandemi sürecinde en ön cephede görev yapan hemşirelere yapılan bu muamelenin kabul edilemeyeceğini ifade ettiler. Ayrıca yapılan artışın Kamu Konutları Yönetmeliği’yle bağdaşmayacağına ve ayrı bir hemşire lojmanı yönetmeliğinin de olmadığına dikkat çekilerek üniversitenin kuralsız bir biçimde bu zammı yaptığı ifade edildi. Kararı veren kurulda hemşireleri ya da herhangi bir hastane çalışanı temsilcisinin olmadığını ifade eden sendika yetkilileri, kamu emekçilerinin ücretlerine yüzde 8 zam yapılırken aidatlara yüzde 100’e yakın zam yapılmasının hemşireler açısından ciddi problem yaratacağını ifade ettiler.

KONUKEVİNİN PİYASACI DÖNÜŞÜMÜNÜN KISA TARİHİ

Bina ilk yapıldığında hemşire lojmanı olarak açıldı. Yüzlerce hemşireye ev sahipliği yapan lojman, daha sonrasında misafirhane statüsüne geçirildi. Şu an konukevi statüsünde. Piyasacı zihniyet, lojmanların dönüşümüne de sirayet etti. Hemşirelerin kalabilmesi için yapılan binada öğrencilerden daha fazla ücret alınabildiği için zaman içerisinde öğrenciler için ayrılan oda sayısı artırılmaya başlandı. Öğrenciler açısından da o kadar sağlıklı bir genişleme yaşanmadı. Öğrencilerin bu konukevine yerleşmesinde torpilin de büyük etkisi vardı.

Bu süre zarfında aidatlar da sürekli artış gösterdi. Yapılan son zamdan hemen önce yalnızca 20 hemşire kalıyordu. Çoğunlukla öğrencilerin kalmaya başladığı bina, pandemiyle birlikte üniversiteler kapanınca büyük oranda boşaldı. Sağlık çalışanlarına, aynı evde kaldığı kişilere virüs bulaştırma riski taşıdığı için bu binada ücretsiz kalma hakkı tanındı. Aynı dönemde 11 katlı binanın ilk altı katı hastanenin ek binası haline getirildi. Çeşitli laboratuvarlar ve odalar bu kısma taşındı.

Şimdi üniversitelerin yeniden açılmasıyla öğrencilerle yeniden dolma potansiyeli olan konukevinde üniversite yönetimi, öğrencilerden alınan ücretle hemşirelerden alınan ücretleri eşitledi. Pandemi sürecinde öğrencilerden gelen paranın kesilmesiyle oluşan açık, “eşitleme” bahanesiyle hemşirelerden giderilmeye çalışılmakta.