Erdoğan'ın yeni yetkisi : ÖTV'yi 3 kat artırabilecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi.

Erdoğan'ın yeni yetkisi : ÖTV'yi 3 kat artırabilecek

Vergi Paketi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasada, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV’leri 3 kat artırma yetkisinin yanısıra küçük esnaf, çifçi ve sosyal medya üzerinden kazanç sağlayanlara yönelik vergi düzenlemeleri var.

Yeni düzenlemeyle yaklaşık 850 bin küçük esnaf gelir vergisinden muaf tutuldu. Sosyal medya fenomenleri ise 640 bin liraya kadar olan kazançları için yüzde 15 stopaj ödeyecek ve kesinti doğrudan bankalar tarafından yapılacak. 640 bin lira üzeri kazanç ise gelir vergisi kapsamına girecek.

ARAZİ ARAÇLARINDAN YÜZDE 25 ÖTV ALINACAK

Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2023’e ertelenecek.

ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak.

Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak.

Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4’ten 3’e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.

Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar tarafından doğrudan yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, (YİKOB), Damga Vergisi Kanunu uygulamasında resmi daire kapsamına alınacak.

Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek. Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.