Erdoğan'ın kararıyla 22 dönümlük yeşil alan imara açılıyor

Kuşadası'nda 22 dönümlük yeşil alan Erdoğan'ın imzasıyla “Ticaret-Turizm-Konut Alanı” olarak değiştirildi.

Erdoğan'ın kararıyla 22 dönümlük yeşil alan imara açılıyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde mülkiyeti Hazine’ye ait olan 22 dönümlük yeşil alan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Özelleştirme İdaresi tarafından “Turizm, ticaret, konut alanı” olarak değiştirildi. Şehir Plancıları Odası karara dava açacak.

Oda tarafından yapılan açıklamada, bu alanların yürürlükte bulunan planlarının uygulanması ve toplumun ihtiyaçlarını sağlayacak kamusal alanlar olmaları açısından hayati önemde olduğu belirtilerek, “Maliye Hazinesine kayıtlı mülkiyetin yürürlükteki plan kararlarını hiçe sayarak süreç içerisinde planlamanın araçsallaştırılması aracılığıyla sermayeye devrinin gerçekleşecek. Üst ölçekli plan kararlarına aykırı olarak parsel bazında onaylanan imar planları ile bütünde onaylanmış planların dengesi bozulacak” diye belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7.maddesinin a bendinde ‘Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır’ şeklindeki hüküm dikkate alındığında onaylanan imar planlarının herhangi bir kamu yararı içermiyor. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin a bendinde yer alan ‘İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır’ şeklindeki hüküm ile yapılacak plan değişikliklerinde konuya ilişkin yatırımcı bakanlığın veya kamu kuruluşlarının görüşünün alınması gerektiği, ancak plan açıklama raporda herhangi bir kurum görüşünün bulunmuyor.”

“KAMU YARARINA AYKIRI”

“Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesinin b bendinde yer alan “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.” şeklindeki hüküm dikkate alındığında, plan değişikliği ile kaldırılan sosyal altyapı alanına eşdeğer bir alan ayrılmadığı, şeklindeki gerekçeler dikkate alındığında Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda onaylanan plan değişikliği işleminin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararını aykırı olması nedeniyle Şubemizce dava açılacak olup, ilgili bütün kesimleri bu sürece dahil olmaya davet ediyoruz.”