Emekliler Kadıköy'den seslendi: Açız, geçinemiyoruz, insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz!

Sınıf Tavrı Emekliler Platformu, "Açız, geçinemiyoruz" sloganıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Emekliler Kadıköy'den seslendi: Açız, geçinemiyoruz, insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz!

Sınıf Tavrı Emekliler Platformu, emeklilik ücretlerinin insanca bir düzeyden uzak olmasına, EYT’lilerin yaşadıkları sorunlara ve emekli sendikalarının kapatılmasına karşı “Açız, geçinemiyoruz” sloganıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eylemde Sınıf Tavrı Emekliler Platformu adına söz alan Ertan Köymen, “Biz emeklilere ve EYT’lilere ‘kaynak yok’ diyorlar. Herkese kaynak var, yandaşlara kaynak var, bürokratlara, danışmanlara kaynak var, emeklilere gelince kaynak yok denmesini kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Basın açıklamasını Otomobil-İş Sendikası eski merkez yöneticisi İsmail Aykanat okudu. Açıklamada, “Bugün on dört milyon emeklinin büyük bir çoğunluğu asgari ücretin altında maaş alırken yaklaşık 6 milyon emekli ise bin beş yüz lira ile iki bin lira arasında maaş almaktadır.” denilerek AKP iktidarı öncesi bağlanma oranları yüzde yetmiş iken şimdi yarı yarıya azaltılarak yüzde otuz beşe düşürüldüğü aktarıldı.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına da değinilen açıklamada “Emekliliği hak eden beş buçuk milyon kişinin emeklilikte yaşa takılarak, emeklilik hakları gasp edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada “Emeklilere, emeklilikte yaşa takılanlara sıra gelince “para yok!” diyorlar. Bu ülkenin tüm zenginliklerini yaratan bizlere yok çekenler, sıra beşli çeteye, yandaşa gelince musluğu sonuna kadar açıyorlar. Dolarla geçiş garantili köprülerle, yollarla, kapasite garantili hastanelerle, havaalanlarıyla yandaşın kasasına bu ülkenin tüm zenginlikleri aktarılırken “yok” kelimesini bilmiyorlar. Ancak sıra EYT’lilere “çift dikiş olur mu?” diyor Cumhurbaşkanı!” denilerek “Yandaş bürokratlara danışmanlara gelince bırakın çift maaşı beşer maaş, onar maaş alanlara ses çıkarılmıyor.” vurgusu yapıldı.

Sınıf Tavrı Emekliler Platformu’nun açıklaması şöyle:

“Biz, ülke nüfusunun beşte birine tekabül eden ve açlığa mahkûm edilen on dört milyon emeklileriz. Biz emekliler, bu gün burada feryadımıza kulaklarını tıkayanlara karşı sesimizi duyurmak için bir araya geldik.

Onlarca yıl çalışıp, ülke ekonomisinin ayakta kalmasını sağlayanlar bizler olduk. Emeğimizle geçinip, emeğimizin karşılığını alamadığımız gibi, emekli olunca da kullanılıp işi biten bir eşya gibi bizi kenara atıldık, açlığa mahkûm edildik.

Bugün on dört milyon emeklinin büyük bir çoğunluğu asgari ücretin altında maaş alırken yaklaşık 6 milyon emekli ise bin beş yüz lira ile iki bin lira arasında maaş almaktadır.

AKP iktidarı öncesi bağlanma oranları yüzde yetmiş iken şimdi yarı yarıya azaltılıp yüzde otuz beşe düşürülmüştür. Bunun anlamı: yeni emekli olacak olanların daha az ücretle emekli olması demektir.

Diğer yanda emekliliği hak eden beş buçuk milyon kişinin emeklilikte yaşa takılarak, emeklilik hakları gasp edilmiştir.

Değerli basın emekçileri,

Emeklilere, emeklilikte yaşa takılanlara sıra gelince “para yok!” diyorlar. Bu ülkenin tüm zenginliklerini yaratan bizlere yok çekenler, sıra beşli çeteye, yandaşa gelince musluğu sonuna kadar açıyorlar. Dolarla geçiş garantili köprülerle, yollarla, kapasite garantili hastanelerle, havaalanlarıyla yandaşın kasasına bu ülkenin tüm zenginlikleri aktarılırken “yok” kelimesini bilmiyorlar. Ancak sıra EYT’lilere “çift dikiş olur mu?” diyor Cumhurbaşkanı!

Yandaş bürokratlara danışmanlara gelince bırakın çift maaşı beşer maaş, onar maaş alanlara ses çıkarılmıyor.

Biz emekliler bu adaletsizliğe haksızlığa yeter artık diyoruz, bırakın ülkenin emekçilerinin yarattıkları zenginliklerini peşkeş çekmeyi düşün bu ülkenin yakasında artık.

Eskiden biz emekliler, babaanne, anneanne, dede olarak torunlarımıza bayram harçlığı verirken şimdi biz bayram harçlıklarını bekler olduk. Bekleyerek ömür geçirmeyeceğiz!

Emekliler olarak bayram harçlığı değil insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz.

Yıllarca çalışıp, değer üretip emekli olunca da bir kenara atılmayı, açlığa ölüme terk edilmeyi kabul etmiyoruz. Emekli maaşları kiralara yetmiyor, açız geçinemiyoruz, sağlık sorunlarımız çözümsüzlükle karşı karşıya.

Bu durumun değişmesini talep ediyor, emeklilerin hak ettiği saygının gösterilmesini istiyoruz. Emekliler olarak taleplerimiz açıktır:

1-Açlık sınırında bile olmayan ücretlerimizin insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılmalıdır.

2-Sağlık sorunlarımıza yönelik yeteri kadar çözümün üretilmesini, emeklilerin insanca vakit geçirecekleri özel alanlarda, sosyal tesislerin oluşturulmasını istiyoruz.

3- Örgütlenmek herkesin hakkıdır. Emekli sendikalarına yönelik kapatma davalarının derhal durdurulmalı, emeklilerin örgütlenmesi önündeki her türlü engelin kaldırılmalı ve uluslararası sözleşmelere uyulmasını istiyoruz.

Sınıf Tavrı Emekliler Platformu olarak on dört milyon emekliye ve beş buçuk milyon emeklilikte yaşa takılan EYT’lilere sesleniyoruz: gelin güçlerimizi birleştirelim! Birleşik ve tek bir çatı altında örgütlenelim, bizi bu duruma düşürenlerden hesap sormak ve insanca yaşamak için, hak ettiğimiz saygıyı yeniden kazanmak için birlikte mücadele edelim.”