Devlet yardımlarında "stratejik yatırım" hamlesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırımlarda devlet yardımları hakkında değişiklik öngören kararla yatırım kriterlerinde düzenlemeye gidildi.

Devlet yardımlarında

Yatırımların destek unsurlarından yararlanmasına esas asgari sabit yatırım tutarları sınırları artırıldı. Bu kapsamda, asgari sabit yatırım tutarı; 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den 3 milyon TL’ye, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500,000 TL’den 1.5 milyon TL’ye çıkarıldı.

Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar sınırı, her bir finansal kiralama şirketi için 1, 2, 3 ve 4. bölgelerde asgari 500,000 TL’den 750,000 TL’ye, 5 ve 6. bölgelerde ise asgari 300,000 TL’den 500,000 TL’ye yükseltildi. Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranının teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarına olan oran sınırı ise yüzde 50’den yüzde 25’e indirildi.

İTHALATTAN AZ OLMASI ŞARTLARI ARANMAYACAK

Buna göre, Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınacak proje onayıyla gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda, yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon dolarının üzerinde olması ve yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması şartları aranmayacak.

Yeni düzenlemeyle, baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemeyeceğine yönelik sınırlamaya, çimento imali yatırımları da dahil edildi.

FAİZ VE KAR PAYI DESTEĞİ DÜZENLEMESİ

Kararla, kapsamdaki yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payı desteği oranlarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

Faiz veya kâr payı desteği sınırı, stratejik yatırımlarda 50 milyon TL’den 75 milyon TL’ye çıkarılırken, yatırım tutarına olan oran sınırı ise yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.

Kararla, bölgesel desteklerden faydalanacak öncelikli yatırım konuları arasına asgari 5,000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezleri de dahil edildi.

SINIRLAYAN HÜKÜM KALDIRILDI

İstanbul hariç olmak üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden kararın ekinde belirtilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklerden yararlanma şartlarını düzenleyen maddede değişiklik yapıldı.

Düzenlemeyle, teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarını 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde ise 500 bin TL olarak sınırlayan hüküm kaldırıldı.

İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, belirlenen konularda gerçekleştirilecek yatırımlara 1. bölgedeki bölgesel desteklerin uygulanması için belirlenen yatırım sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarıldı.

Kararla, ayrıca, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibarıyla asgari yatırım tutarları veya kapasitelerine ilişkin tablo yeniden düzenlendi. Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak makine ve teçhizat listesi de karara eklendi.