Devir tasarruf devri: Diyanet onarım için ayrılan bütçeden 50 kuruş tasarruf etti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onarım ve bakım için ayrılan bütçesinden 50 kuruş tasarruf ettiği raporlarında yer aldı.

Devir tasarruf devri: Diyanet onarım için ayrılan bütçeden 50 kuruş tasarruf etti

2020’de 529 hizmet binası için 9 milyon 818 bin lira kira ödeyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, taşra teşkilatında 1666 aracı olduğu ortaya çıktı. Gayrimenkullerinin bakım ve onarımı için 2 milyon 257 bin 241 lira 49 kuruş ödenek ayrılan başkanlık, bu ödenekten 50 kuruş tasarruf etti.

Cumhuriyet’in haberine göre Diyanet’in 2020’ye ilişkin faaliyet raporundan, harcamalara ilişkin ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

Raporda şu ayrıntılar yer aldı:

Başkanlık bir yılda posta pulu için 50 bin 533 lira, kargo bedeli olarak da 72 bin 557 lira ödedi.

Yurtiçi ve dışında 11 bina ve depo kiralandı.

529 adet hizmet binası için toplam 9 milyon 818 bin lira kira ödeneği gönderildi.

Taşra teşkilatında 408 adet resmi, 1258 adet Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) ait olmak üzere toplam 1666 adet araç bulunuyor.

Taşınmazlara yönelik rutin olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar giderleri için belirlenen 868 bin 200 lira ödeneğin 868 bin 126 lira 69 kuruşu harcandı. Yani 73 lira 31 kuruş tasarruf edildi.

Kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara ilişkin karşılama, ağırlama ve organizasyon giderleri için belirlenen 110 bin liralık ödeneğin 103 bin 522 lira 63 kuruşu harcandı. Bu kalemden 6 bin 477 lira 37 kuruş kaldı.

Gayrimenkullerin kurum tarafından bakım ve onarımının ihale yoluyla yaptırılması durumunda ödenecek hak edişler için harcama kalemine serbest bırakılan 2 milyon 257 bin 241 lira 49 kuruş ödenekten 2 milyon 257 bin 240 lira 99 kuruşu harcandı. Toplam 50 kuruş tasarruf edildi.