Değişen eğitim sistemi okullaşma oranını düşürdü

Milli Eğitim Bakanlığı verileri, 2012 yılında ilkokul kademesinde yüzde 100’e yaklaşan okullaşma oranının yeni eğitim sistemi sonrası yüzde 5,9 azaldığını ortaya koydu.

Değişen eğitim sistemi okullaşma oranını düşürdü

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yayımlanan “Türkiye’de Eğitimin 20 Yılı” kitapçığı, 2012 yılında uygulamaya geçirilen 4+4+4 sisteminin yarattığı tahribatı bir kez daha gözler önüne serdi. MEB, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki okullaşma oranına yönelik tabloda, 4+4+4 sistemi ile geçen yıllara ayrı bir bölüm ayırdı. Tablo, ilkokul kademesinde 2012 yılında yüzde 100’e yaklaşan okullaşma oranının sistem değişikliğiyle giderek azaldığını ortaya koydu.

Eğitime yönelik hemen her güncel veriyi 2002 yılıyla kıyaslayarak paylaşan MEB, bu kez de “Türkiye’de Eğitimin 20 Yılı” kitapçığı hazırladı. Kitapçıkta, eğitime erişim ve eğitim performansı göstergeleri ile eğitim yatırımına dayalı göstergeler yer aldı.