Cumhurbaşkanı kararıyla yaylalar imara açıldı

Erdoğan’ın imzasıyla Amasya, Bolu ve Trabzon’da 15 yaylanın “yayla alanı” statüsü kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla yaylalar imara açıldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Amasya, Bolu ve Trabzon’da 15 yaylanın “yayla alanı” statüsü kaldırıldı. Listede dünyaca ünlü Trabzon’daki Hıdırnebi yaylası da bulunuyor.

Kararda, “Ekli listede adları belirtilen alanların ‘yayla alanı’ olarak ilan edilmelerine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun 17’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir” denildi. Bu kararla yaylaların imara açılabileceği ileri sürüldü.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan, doğa turizmi açısından Uzungöl’den sonra yerli ve yabancı en çok ziyaretçi sayısına sahip olan Hıdırnebi Yaylası da listede yer alıyor. Bölgenin turizmi açısından en önemli destinasyonlardan biri olan yayla ve yakın çevresi için Turizm Bakanlığı’ndan alınan ön izin ile imar planı ve master plan çalışmalarına ilçe belediyesi tarafından başlanılmıştı.