Çevre Mühendisleri Odası'ndan bakanlığa diploma tepkisi

Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, mühendislik diplomalarının ücret karşılığı verilen belgelere eşdeğer tutulmasına karşı mücadele edecekleri belirtildi.

Çevre Mühendisleri Odası'ndan bakanlığa diploma tepkisi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çevrimiçi eğitimin sonunda sınavdan başarılı olan başka iş kollarından kişilere atık su tesislerinde ‘tesis sorumlusu’ olarak yetkilendirilmesine Çevre Mühendisleri Odası tepki gösterdi. Odadan yapılan açıklamada, mühendislik diplomalarının ücret karşılığı verilen belgelere eşdeğer tutulmasına karşı mücadele edecekleri belirtildi.

“Mesleğimizi değersizleştirme, diplomalarımızı yok sayma girişimleri kabul edilemez” başlıklı basın açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Mayıs 2019 tarihinde hazırlanan ‘Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ’ hatırlatıldı. “Bu tebliğle 4 yıllık lisans eğitimini, diplomasını ‘yetersiz’ bularak, farklı meslek gruplarına birkaç günlük eğitim ve sınav sonucu verilecek belgelerle Çevre Mühendisliği uzmanlık alanını değersizleştiren bir süreç başlatılmıştır” denilen açıklamada, ücret karşılığı sınavlara geçen kişilere yetki belgelerinin dağıtılmaya başlandığı belirtildi.

Çevre mühendisliği meslek disiplininin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, “Sertifikasyon sistemine dayalı bir eğitim ve çevre yönetimi anlayışının yerleştirilmesine, diplomalarımızın ücret karşılığı verilen belgelere eşdeğer tutulmasına karşı, ülkemizin çevre ve halk sağlığının korunmasına yönelik mesleki mücadeleye kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Tebliğ ile çevre mühendislerinin diplomalarının yok sayıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çevre mühendisliği diploması, atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için bir yeterlik ve yetkinlik belgesidir. Yaşanan sorunlara mesleki hakların korunmasını gözeten bir çözüm getirmek yerine, mesleki çerçeveyi belirsizleştiren ve sorunun bütünsel değerlendirmesinden uzak bir yaklaşımla sertifikalandırmayı öngören bir tebliğ oluşturulmuştur.

Açıklamada, hukuki sürecin devam ettiği ve Bakanlığın savunmasının beklendiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:
“Odamız tarafından, tebliğin bazı maddeleri ile tebliğe bağlı eğitim ve sınav süreçlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 6. Dairesi nezdinde dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanması öncesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından savunma için ek süre talep edilmiş olup Bakanlığın savunması beklenmektedir.”