Boğaziçi'nde Melih Bulu karşıtı eylemlere destek veren akademisyenin ders vermesi rektörlük tarafından engellendi!

Boğaziçi'nde akademisyen Feyzi Erçin’in rektörlük tarafınfan ders vermesi engellenirken, söz konusu kararı kayyum Bulu'nun yardımcısı Naci İnci'nin verdiği belirtildi.

Boğaziçi'nde Melih Bulu karşıtı eylemlere destek veren akademisyenin ders vermesi rektörlük tarafından engellendi!

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan AKP’li Melih Bulu’yu protesto eden öğrencilerin eylemlerine en çok destek veren akademisyenlerden Feyzi Erçin’in ders vermesi rektörlük tarafından engellendi.

Kayyum Melih Bulu’ya karşı düzenlenen eylemlerde öğrencilere en çok destek çıkan akademisyenlerden Feyzi Erçin’in ders vermesi rektörlük tarafından engellenirken, söz konusu kararı Bulu’nun yardımcısı Naci İnci’nin verdiği belirtildi.

Öğrenciler ve akademisyenler hiçbir gerekçe olmadan alnınan bu kararı Twitter’da #FeyziHocaYalnızDeğildir etiketleriyle protesto ederek Erçin’e destek verdi. Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünün “Film Çalışmaları Programı” kapsamında, 2013 yılından beri yarı zamanlı olarak FA kodlu Film dersleri vermekte olan Feyzi Erçin’in Yaz Okulu’nda FA 481 (Film Music) dersini vermesi, Rektör Yardımcısı Naci İnci tarafından onaylanmadı.

Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü, yazılı olarak gerekçeyi istediği halde bölüme herhangi bir yazılı belge gönderilmedi. Evrensel’in haberine göre, Rektörlüğün EBYS sistemi üzerinden fakülte dekanına gönderdiği ret notunda, gerekçe olarak Erçin’in 2020-2021 1. döneminde verdiği iki dersin not ortalamaları gösteriliyor.

“DERS VERMESİ UYGUN DEĞİLDİR”

Naci İnci imzalı notta sekiz yıldır Boğaziçi Üniversitesi’nde ders veren Feyzi Erçin’in “Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermesi uygun değildir” denilerek “Feyzi Erçin isimli kişinin öğrencilere verdiği harf notlandırmasında sorun görünmektedir. Ya adaletli olarak notlandırma yapılmıyor veya ders içeriği 3 kredilik ders yükünü yansıtmıyor. BÜ standartlarına uygun ders verilmediği kanaati hasıl olmuştur. Bu nedenle bu kişinin kurumumuzun eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, kurumumuzda ders vermesi uygun değildir.” ifadeleri kullanıldı.