Boğaziçili akademisyenler Melih Bulu kararını Danıştay'a götürdü

“(Siyasi parti üyesi olan) öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler”

Boğaziçili akademisyenler Melih Bulu kararını Danıştay'a götürdü

Boğaziçi Üniversitesi’nden akademisyenler AKP’li  kayyım rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğe atanmasının iptali için Danıştay’a başvurdu.

Boğaziçi Üniversitesi’nden 70’i aşkın akademisyen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Melih Bulu’yu üniversiteye rektör olarak atamasının iptali için Danıştay’a başvurdu.

Akademisyenler atamanın kamu yararı aleyhine olduğunu ifade ederken, ayrıca Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan rektörlerin siyasi parti üyeliğinin olamayacağı maddesine dikkat çektiler.

Atamanın Anayasal ilkeler ve hukuka aykırı olduğunu belirten akademisyenler Danıştay’a sunulan dava dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan atama işlemi, Anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmaktan uzak, hukuka aykırı bir işlemdir.

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan takdir yetkisi maalesef kamu yararının aleyhine ve atama işleminin oluşturacağı etki gözetilmeden kullanılmıştır.”

“SİYASİ” REKTÖRLER…

Akademisyenler ayrıca Melih Bulu’nun siyasi geçmişine de dikkat çekerek, Yükseköğretim Kanunu’nda rektörlük ataması için belirlenen “(Siyasi parti üyesi olan) öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler” koşulunu hatırlattı.

Akademisyenler bu koşuldan yola çıkarak diğer bazı üniversitelerin rektörleri hakkında da şu bilgileri paylaştı:

“Eski AKP milletvekili Necdet Ünüvar’ın Ankara Üniversitesi’nde, eski AKP Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu’nun Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, eski AKP İstanbul Milletvekili Cevdet Erdöl’ün İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, eski AKP Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın Ege Üniversitesi’nde, eski AKP İzmir Milletvekili Nükhet Hotar’ın ise 9 Eylül Üniversitesi’nde rektör olarak görev yaptığı öğrenilmiştir.”

Danıştay’a sunulan dava dilekçesi şöyle devam etti:

“Anayasal düzeyde teminat altına alındığı ve uluslararası sözleşmelerle taahhüt altına girildiği üzere, üniversitelerin kurumsal ve bilimsel özerkliğinin korunması kamu otoritesinin yükümlülüğüdür. KHK ile normlar hiyerarşisine aykırı şekilde yapılan düzenleme ise bu yükümlülüğün tam tersini ifade etmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yeterliliği olan bu kadar çok sayıda profesör varken yukarıda izah ettiğimiz üzere siyasi kimliği ortada olan, üniversite teamülleri gereği bırakınız rektörlüğü, üniversiteye akademisyen olarak kabulü mümkün olmayan Sayın Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanması kararının gerek atama yönteminin Anayasa’ya aykırı oluşu gerekse, kullanılan takdir hakkının kamu yararı hilafına oluşu gerekçeleri ile iptali gereklidir.”