Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım rektörü üniversitenin taşınmazlarına gözünü dikti

Boğaziçi Üniversitesi taşınmazları satılacak mı tartışması gündeme oturdu. Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu kuruldu Komisyon üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç'un akrabası Nedim Malkoç da bulunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım rektörü üniversitenin taşınmazlarına gözünü dikti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilen Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresindeki arazinin, yapılaşmaya açılabileceği endişesini doğurdu.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 8 Eylül’de duyurduğu karara göre, yeşil alan içinde bulunan “Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresi” doğal SİT alanında değişikliğe gidildi.

Değişiklikle, arazi statüsü Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edildi. Resmi Gazete’deki bakanlık kararına göre; bu statüye sahip alanlarda “koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri” yapılabileceği belirtiliyor.

8 Eylül tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait duyuru şu şekilde:

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 27.08.2021 tarihli ve 1618521 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ”Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

 

TAŞINMAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü tarafından üniversite birimlerine gönderilen kararda, üniversite mülkiyetinde bulunan taşınmazlarla ilgili işlemleri yürütmek üzere Taşınmaz Değerlendirme Komisyonu kuruldu.

Öğrenciler ve akademisyenlerin rektör protestolarının sürdüğü, yakın zamanda imar planında değişiklik yapılmasıyla “yapılaşmaya mı açılıyor” endişelerinin yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi’nde bu kez de üniversiteye ait malların satılabilmesi için bir komisyon oluşturuldu. Komisyon üyelerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektör, onun yardımcıları ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç’un akrabası Nedim Malkoç oluşturuyor.