Bilim Kurulu Üyesi İlhan'a meslekten men

TTB, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a Bursa'daki termik santral için hazırladığı raporda halk sağlığını gözetmediği ve bilimsel kuralları ihlal ettiği için 15 gün meslekten men cezası verdi.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan'a meslekten men

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bursa’da yer alan DOSAB Kömürlü Termik Santrali için hazırladığı rapor nedeniyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından meslekten 15 gün men cezası aldı.

İlhan’ın Bursa’da yapılacak olan termik santralle ilgili hazırladığı raporun bilimsel literatür bilgileriyle desteklenmediği, halk sağlığı ve çevresel etmenleri gözetmediği, termik santrali kurması planlanan firmayı destekleyen ifadeler içerdiği, özellikle enerji politikaları açısından hakiki olmayan ifadeler bulundurduğu, bilimsel ve ahlak kuralları ihlal ettiği şeklinde değerlendiren TTB, İlhan’ı 15 gün süreyle meslekten men etti.

Ayrıca İlhan’ın hazırladığı raporda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın logosunun bulunduğu ve adının “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, DOSAB Enerji ve Buhar Üretim Tesisinin Halk Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesine Dair Rapor” olarak belirtildiği, ancak söz konusu raporun Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalınca hazırlanmadığının ve kişisel bir rapor özelliği taşıdığının Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından açıklandığı öğrenildi.