Beria Onger Kadın Akademisi'nin altıncı oturumu, "Türkiye’de Gericilik, Laiklik ve Kadın" başlığında gerçekleşti

İki haftada bir Cumartesi günleri saat 20.00’de gerçekleşen Beria Onger Kadın Akademisi’nin 6. oturumunda konuşan Araştırma Görevlisi Aynur Demirli, Türkiye’de laiklik ve laikliğin emekçi kadınlar için önemi üzerinde durdu.

Beria Onger Kadın Akademisi'nin altıncı oturumu,

İlerici Kadınlar Derneği’nin (İKD) düzenlediği Beria Onger Kadın Akademisi’nin altıncı oturumu “Türkiye’de Gericilik, Laiklik ve Kadın” başlığıyla gerçekleştirildi.

İKD tarafından düzenlenen Beria Onger Kadın Akademisi’nin “Türkiye’de Gericilik, Laiklik ve Kadın” başlığındaki 6. oturumu Araştırma Görevlisi Aynur Demirli’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda konuşan Araştırma Görevlisi Aynur Demirli, Türkiye’de laiklik ve laikliğin emekçi kadınlar için önemi üzerinde durdu.

Post-modernizmin aydınlanma değerlerine ve laikliğe çok yönlü bir saldırının alt yapısını oluşturmasını, sol liberal politikaların temel muhafelet hattı olarak öne çıkarılmasını, Türkiye’de 1980’den sonra hakim hale gelen “Merkez- Çevre Paradigması” ile birlikte laikliğin bir burjuva kazanımına indirgenmesi gibi sorunları ele alan Demirli, laikliğin siyasal İslam’ın saldırıları karşısında emekçi kadınlar için elzem bir mücadele alanı olduğunu, kadın mücadelesinin temelinde yatan eşitlik mücadelesinin ancak laiklik üzerine inşa edilebilir olduğunu vurguladı.

Demirli, laikliğin sosyalist mücadelede ve kadın mücadelesinde gündem dışı bırakılmaması gerektiğini söyledi. Kadına şiddete dur diyebilmek, özgürlük ve eşit yurttaşlık haklarımızı talep etmek, kendi hayatlarımıza dair söz söyleme yetkisine kavuşmak ve bilimsel eğitim gibi hakları elde etmek için laikliğin savunulmasının kadınlar için esas mücadele alanı olduğunun altını çizdi.

İki haftada bir Cumartesi günleri saat 20.00’de gerçekleşen Beria Onger Kadın Akademisi’nin bir sonraki başlığı “Haklarımız: İnsan Hakları-Kadın Hakları” olacak. Oturumun sunumu, Dr. Akasya Kansu ve Araştırma Görevlisi Hande Heper tarafından gerçekleştirilecek.

İKD tarafından düzenlenen Beria Onger Kadın Akademisi’nin gelecek programları şöyle:

17.04.2021 – “Haklarımız: İnsan Hakları-Kadın Hakları”, Dr. Akasya Kansu / Ar.Gör. Hande Heper

01.05.2021 – “Türkiye’de Kadın Emeğinin Tarihi: 1920-1960”, Prof. Dr. Ahmet Makal

15.05.2021 – “Çalışma Yaşamı ve İstihdamda Kadın – Nasıl Çalışıyoruz? Nasıl Olmalı?”, Dr. Özge İzdeş

29.05.2021 -“Edebiyat ve Kadın”, Erendiz Sayron Atasü, Yazar

12.06.2021 -“Sosyal Devlette Toplumsal Eşitlik ve Kadın”, Prof. Dr. Songül Sallan Gül

26.06.2021 – “Toplumcu Belediyecilikte Kadının Yeri Var Mı?”, Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu