Beria Onger Kadın Akademisi’nin 8. oturumu gerçekleşti

Prof. Dr. Ahmet Makal'ın katılımıyla gerçekleşen Beria Onger Kadın Akademisi’nin 8. oturumunda “Türkiye'de Kadın Emeği: 1920-1960” başlığı ele alındı.

Beria Onger Kadın Akademisi’nin 8. oturumu gerçekleşti

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından duyurulan Beria Onger Kadın Akademisi’nin 8. oturumu olan “Türkiye’de Kadın Emeği: 1920-1960” başlığı, Prof.Dr. Ahmet Makal’ın katılımıyla gerçekleşti.

İki haftada bir yapılan Beria Onger Kadın Akademisi’nin 8. oturumunda konuşan Prof. Dr. Ahmet Makal, 1860’lardan itibaren kadınların fabrikada çalışmaya başladığını, ancak Osmanlı’da da Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde de işgücüne katılım sağlayan kadınların hem sosyal haklardan yoksun olduğu hem de ucuz işgücü olarak değerlendirildiğinin altını çizdi.

KİT’LER VE İŞÇİ SINIFININ KAZANIMLARI

Özellikle savaş dönemlerinde erkeklerin askere gitmesi ve erkek nüfusunun azalması ile kadınların ve çocukların işçi olarak çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Makal, bu dönemlerde piyasanın belirlemesiyle çalışma saatlerinin 14 saate kadar çıktığı ve işçilerin son derece düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakıldıklarını vurguladı. Cumhuriyet döneminde kadınların çalışma yaşamındaki haklarının yasalarda var olduğunu ancak fiili olarak uygulanmadığına da değinen Makal, kamuda çalışanlar için hukuki düzenlemelerin uygulamada karşılığı olduğunu özel sektörde ise var olan kreş, yuva hakkının da ortadan kalktığını, ücretlerin çok daha fazla düştüğünü belirtti. KİT örneğini veren Makal, Kamu İktisadi teşekküllerinde lojman, yatakhane, eğitim ve sağlık olanakları, okuma yazma kursları, büyük bölümünde yuva ve kreş olanaklarından kadın işçilerin faydalandığını belirtti. Modern anlamda işçi sınıfının oluşumunda KİT’in önemi büyük olduğunu söyleyen Ahmet Makal, kadın işçiler için KİT’lerde çalışmanın sadece hukuki değil, sosyal olanaklar da sağladığını ifade etti.

Uzun süre kadının çalışma yaşamına katılımının Medeni Kanun’daki düzenleme nedeniyle kocasının iznine bağlı olduğunu, bu yasa maddesinin ancak 1990’da kaldırıldığını da belirten Makal, katılımcıların sorularını cevaplandırarak sunumunu sonlandırdı.

YENİ OTURUM PROGRAMI

İki haftada bir Cumartesi günleri saat 20.00’de gerçekleşen Beria Onger Kadın Akademisi’nin bir sonraki başlığı “Çalışma Yaşamı ve İstihdamda Kadın – Nasıl Çalışıyoruz? Nasıl Olmalı?” olacak. Oturumun sunumu Dr. Özge İzdeş tarafından gerçekleştirilecek.

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından düzenlenen Beria Onger Kadın Akademisi’nin programı şöyle devam edecek:

15.05.2021 – “Çalışma Yaşamı ve İstihdamda Kadın – Nasıl Çalışıyoruz? Nasıl Olmalı?”

Dr. Özge İzdeş

29.05.2021 – “Edebiyat ve Kadın”

Erendiz Sayron Atasü, Yazar

12.06.2021 – “Sosyal Devlette Toplumsal Eşitlik ve Kadın”

Prof. Dr. Songül Sallan Gül

26.06.2021 – “Toplumcu Belediyecilikte Kadının Yeri Var Mı?”

Doç Dr. Sonay Bayramoğlu

Beria Onger Kadın Akademisi’ne katılmak İçin:

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf82OoFdcMu8MsboTTEdhd2Mk1QTI-qPkLso9RoHO6J87PVIg/viewform