Bakan Nebati'den siyasal İslam 'analiz'i: Komünizm tehlikesini bertaraf etmek adına...

“1950’ye kadar İslami hareketlerin ya yok olduğunu ya depolitize olduğunu ya da yeraltına çekildiğini” belirterek “Çok partili dönemle birlikte İslami hareketler giderek gün yüzüne çıktı, gelişti ve siyasallaştı. Cumhuriyet döneminde İslami hareketlerin hemen hepsi yönetime talip olmaya yani iktidara yönelmişlerdir”

Bakan Nebati'den siyasal İslam 'analiz'i: Komünizm tehlikesini bertaraf etmek adına...

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan Nureddin Nebati’nin yüksek lisans tezindeki İslamcılar ve Türkiye Sosyalist Hareketine dair değerlendirmeler ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Nebati’nin, 2002’deki “Türkiye’de İslami siyasal hareket” adlı yüksek lisans tezinde siyasal İslam’a ilişkin itiraf niteliğinde tespitlerde bulunduğu ortaya çıktı. Tezin “öz” kısmında, “İslami siyasal hareketin, özellikle çok partili yaşama geçildikten sonra bir şekilde devletten destek alarak ya da en azından yol verilerek gelişip büyüdüğü sonucuna varıldığını” vurgulayan Nebati, “1950’ye kadar İslami hareketlerin ya yok olduğunu ya depolitize olduğunu ya da yeraltına çekildiğini” belirterek “Çok partili dönemle birlikte İslami hareketler giderek gün yüzüne çıktı, gelişti ve siyasallaştı. Cumhuriyet döneminde İslami hareketlerin hemen hepsi yönetime talip olmaya yani iktidara yönelmişlerdir” ifadelerini kullandı.

1980 askeri darbesine ve bu süreçte siyasal İslamın durumuna da değinen Nebati, şunları kaydetti: “Solu tasfiye etmek ve komünizm tehlikesini bertaraf etmek adına İslam’ın manipülatif bir öğe olarak ortaya çıkması sağlandı. 1980 sonrasında İslamcı hareket, antihegemonik bir söylem üretmekten öte küreselleşme sürecine eklemlenerek varolabilmiştir. Türkiye’nin neoliberal politikalarının bir aracı olarak güç kazanmış, kendi özgüllüğünün dışına çıkarılarak kapitalist kurumlarla bütünleştirilmiş ve bu konuda düzenli bir devlet politikası uygulanmıştır.”

İslami yükselişi sağlayan etmenlere Kuran kurslarındaki artışı, dinsel eğitimin mahalle ve köy düzeyine kadar yayılmasını, imam hatiplerin yaygınlaştırılmasını, faizsiz finans kurumlarının kurulmasını ve Suud rejimi ile ortak dini projelere girişilmesini örnek gösteren Nebati, “Cemaatlerin gelişmesine devlet eliyle katkı sunuldu. Devletin çeşitli kademelerine dahil olan İslamcılara özellikle dokunulmadı” dedi.