Avukatlık staj değerlendirme anketi sonuçlandı: Stajyer avukatlar geçinemiyor

Avukatlar Sendikası 2021 avukatlık staj değerlendirme anketinin sonuçlarını açıkladı.

Avukatlık staj değerlendirme anketi sonuçlandı: Stajyer avukatlar geçinemiyor

Avukatlar Sendikası Stajyer Avukatlar Komisyonu tarafından yapılan 2021 yılı Avukatlık Stajı Değerlendirme anketinin sonuçları açıklandı.

Anket kapsamında 32 ilden 200 stajyer avukat ile yapılan araştırma sonucunda stajın verimi ve stajyer avukat emeğinin durumunu ortaya koyan çarpıcı veriler göze çarpıyor.

Anket çalışmasında verilen cevaplara göre:

Stajyer avukatlar ucuz ekmek gücüne dönüşmüştür. Stajyer avukatların %94’ü asgari geçimini sağlayamıyor. Bunların %51’i 1000 TL altında çalışırken %26,5’i hiç ücret almadan çalıştırılıyor. Yol ve yemek masrafları karşılanmıyor, karşılansa bile yeterli değildir.

Stajyer avukatlar uzun saatler ve ara dinlenmesiz çalışmaktadır. Stajyer avukatların %65’i 9 saat ve üzeri çalışırken bunların %18,5’i 10 saat ve üzeri çalışıyor. Ara dinlenmesi %59,5, öğle yemeği arası %40 9 için kullanılmayacak derecede kısa. Ara dinlenmesi ve öğle yemeği arası olmadan çalışanların oranı ise %11

Staj süreci verimsiz geçirilmektedir. Stajyer avukatların %94,5’i adliye stajının amacına uygun geçirilmediğini, %63,5’i staj eğitim derslerinin verimsiz olduğunu, %49’u yanında çalışılan avukatın mesleği öğretme gayreti içinde olmadığını düşünüyor.

Avukatlık stajı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nde belirtilen ilkelere ve amacına uygun geçirilmiyor. Katılımcıların %82,5’i “Avukatlık stajımı yönetmelikte belirtilen ilkelere uygun geçirmiyorum” demiştir.

Stajyer avukatlar mobbing, baskı ve tacize karşı çaresiz hissetmektedir. Yaşanılan sorunların paylaşıldığı cevaplar göstermiştir ki stajyer avukatlar, yaşadıkları sorunlara karşı çözüm bulamamakla ve çaresiz hissetmektedir.

Barolar stajyerlerin hak ve menfaatlerini geliştirici çalışmalar yapmamaktadır. Bu koşullarda stajyer avukatların %95,5’i baroların hak ve menfaatlerini geliştirici çalışmalar yapmadığını belirtmektedir.

Ortaya çıkan tablo sonucunda stajyer avukatların yaşanan bu hak gasplarına ve sorunlarına karşı beraber mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Avukatlar Sendikası anket sonuçlarını bir açıklam ile duyurdu.

Avukatlar Sendikası’nın açıklaması şu şekilde:

Gelen cevaplar Türkiye’deki avukatlık stajının verimsiz geçirildiğini ortaya koymaktadır. Avukatlar yoğun, güvencesiz ve çok düşük ücretlere asgari geçimini sağlayamadan çalışmaktadır. Ucuz Emek gücü haline gelen stajyer avukatların hakları barolar tarafından korunmamakta, stajyerler göz ardı edilmektedir. Bu tablo bir araya gelerek haklarımız için mücadele etmemiz gerektiğini bir göstergesidir. Ankete katılan stajyer avukatlar özellikle ücret ve yan haklar için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Avukatlık stajı verimli ve ücretli geçirilebilir. Bunun için hep birlikte hareket etmeli, stajyer avukatlar olarak örgütlenmeleri ve taleplerimizi güçlü bir şekilde yükseltmeliyiz.

Birlikte daha güçlüyüz!Avukatlık staj değerlendirme anketi sonuçlandı: Stajyer avukatlar geçinemiyor