Asgari ücretli emekçiler 3 büyükşehirde açlık sınırının altında yaşıyor

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırma Merkezi BİSAM'ın raporuna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6,3 katına çıktı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5,58 kat oldu. Buna göre açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla gerçekleşti.

Asgari ücretli emekçiler 3 büyükşehirde açlık sınırının altında yaşıyor

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırma Merkezi BİSAM, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 864 TL olarak tespit edildi.

Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutarı ifade ederken. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 906 TL olarak gerçekleşti.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 864 TL olarak tespit edilirken, Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 906 TL’ye ulaşıyor.

6 KATINA ÇIKTI

2003 yılının haziran ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15,2 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 95,5 liraya sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6,3 katına çıktı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5,58 kat oldu. Buna göre açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla gerçekleşti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE TABLO KÖTÜ

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Temmuz 2021 dönemi açlık sınırı verileri de hesaplandı. Buna göre İzmir’de açlık sınırı 3 bin 134 lira olarak belirlendi. İzmir’i, İstanbul 3 bin 33 liralık açlık sınırı ile takip ediyor. Ankara’da ise açlık sınırı 2 bin 821 lira olarak tespit edildi.