Ankara'da 'Geçinemiyoruz' mitingi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin öncülüğünde Ankara Anıtpark’ta, "Geçinemiyoruz. Halktan ve Emekten Yana Bütçe İçin Omuz Omuza" mitingi yapıldı.

Ankara'da 'Geçinemiyoruz' mitingi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla bugün Ankara Anıtpark’ta, “Geçinemiyoruz. Halktan ve Emekten Yana Bütçe İçin Omuz Omuza” başlıklı bir miting düzenlendi.

Çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün de katıldığı mitingde yapılan açıklamalarda halktan ve emekten yana bütçe talebi öne çıkarıldı.

Mitingin çağrıcısı kurumlar adına yapılan ortak açıklamayı TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu okudu. Açıklamada bütçe görüşmeleri yapılırken bahsi geçen büyümenin ve kalkınmanın bir avuç zengin için geçerli olduğu belirtilerek “Milyonlar yoksullaşırken bir avuç şirket şahlanmaktadır” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Bizim cebimizden alınanlar, eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe değil; silahlanmaya ve iktidarın destek beklediği silah tüccarı devletlere aktarılmaktadır. Bizim cebimizden alınanlar, bir avuç yandaşın aldığı beş rakamlı üçer beşer maaşa, itibar adı altındaki şatafata, yandaş vakıflara-cemaatlere aktarılmaktadır. Oysa bütçe işçiler, emekçiler, işsizler, küçük esnaf, dar gelirliler, yani bu halkın “Geçinemiyoruz” diyen büyük çoğunluğunun nefes alması için kullanılmalıdır.”

Açıklama, bütçeye ve asgari ücrete dair taleplerin okunmasıyla son buldu:

 • Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükü hafifletilsin. Bütçe gelirleri büyük oranda kâr, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayansın.
 • Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net olarak ödensin.
 • Böylece tüm ücretler yaklaşık olarak 750 lira artırılsın.
 • Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun.
 • Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın. Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın.
 • Aynı koşullarda emekli olmuşların aylıkları arasındaki uçurum acilen kapatılsın. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilsin.
 • Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.
 • EYT sorunu acilen çözülsün.
 • Emeklilerin sendikal haklarını kullanmasın engeller derhal kaldırılsın.
 • Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe hayata geçirilsin.
 • Bu ülkenin işçileri, emekçileri olarak yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların insanca bir yaşam, insanca çalışma koşulları ve iş güvencesi, parasız kamusal hizmetler olarak geri ödenmesini istiyoruz.
 • Krizin bedelini yıllardır bu ülkenin kaynaklarını ve emeğini sömürenler ödesin.
 • Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz.