AKP'li belediye, kendisine ait olmayan hazine arazilerini satmak için yetki istedi

Ayrıca, satılması düşünülen 19 ayrı taşınmazın tamamı da Üsküdar sınırları içinde yer almıyor.

AKP'li belediye, kendisine ait olmayan hazine arazilerini satmak için yetki istedi

Vergi borçlarına karşılık, cami ve okul arazilerini devlete satan AKP’li Üsküdar Belediyesi, Maliye’den devralacağı ancak henüz almadığı 19 taşınmaz için, Belediye Meclisi’nden satış yetkisi istedi.

Yönetimin Belediye Meclisi’nden satış yetkisi istediği söz konusu taşınmazların, aslında henüz Üsküdar Belediyesi’nin mülkiyetinde olmadığı anlaşıldı. Meclis gündeminde yer alan teklife göre, satış yetkisi istenen taşınmazlar Maliye Hazinesi’nden devralınacak. Bir başka ifade ile henüz devralınmamış taşınmazların satışı için Belediye Meclisi’nden peşinen yetki isteniyor. Ayrıca, satılması düşünülen 19 ayrı taşınmazın tamamı da Üsküdar sınırları içinde yer almıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in onayı ile Belediye Meclisi’ne gelen Teklif yazısında şöyle denildi:

“Belediyemiz tarafından Maliye Hazinesi’nden devir alınacak olan ek listede nitelikleri belirtilen taşınmazların belediyemize gelir getirmesi amacıyla 2886 sayılı devlet ihale kanununun ilgili maddeleri uyarınca ihale yolu ile satışının yapılabilmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun makamınızca uygun görülmesi halinde, karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.”

ANKA‘da yer alan habere göre , belediye yönetiminin hazırladığı teklif listesine göre söz konusu taşınmazların 10’u Üsküdar, 5’i Tuzla, 2’si Kadıköy ve birer tanesi de Sancaktepe ile Pendik ilçelerinde bulunuyor. Satışı istenen arsaların toplamı ise 43 bin metrekareyi aşıyor. Söz konusu satışla ilgili teklifin, Üsküdar Belediye Meclisi’nde perşembe günü görüşülmesi bekleniyor.

Üsküdar Belediyesi vergi borcuna mahsuben, iki ayrı okul arazisini Maliye Bakanlığı’na devretmek için geçen ay Belediye Meclisi’ne teklif sunmuş, teklif AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmişti.