AKP'den bir fişleme yasası daha: Muhtarlar kolluk kuvvetlerine bilgi toplayacak

İçişleri Bakanlığı tarafından muhtarlar ile ilgili hazırlanan yasa teklifine huzur ve güvenin sağlanması için kolluk kuvvetleri yardım etmek ve bu konularda mülki amire bildirimde bulunma görevi muhtarlara resmen veriliyor.

AKP'den bir fişleme yasası daha: Muhtarlar kolluk kuvvetlerine bilgi toplayacak

İçişleri Bakanlığı tarafından muhtarlar ile ilgili yasa teklifi önerisine kolluk kuvvetleri ile ilgili bir  madde daha ekleniyor.

Daha önce aynı taslağa ‘alkollü’ iş yeri açmak için kolluk kuvvetlerinin ‘olumlu görüşü’nü gerekli kılacak maddeyi ekleyen İçişleri Bakanlığı, bu seferde muhtarların huzur ve güvenin sağlanması için kolluk kuvvetleri yardım etmek ve bu konularda mülki amire bildirimde bulunma görevini resmi olarak veriyor.

Birgün’deki habere göre, 442 Sayılı Köy Kanunu’nu değiştiren ve yeni hükümler ekleyen taslağa göre, “Muhtarın göreceği devlet işleri” arasında yer alan “Dirlik ve düzenliği korumak” görevi şöyle düzenleniyor: “Köyde huzur ve kamu düzeninin sağlanmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak, gerektiğinde bu kamu idarelerince köy hakkında talep edilen bilgi ve verilerin toplanmasına yardımcı olmak.”

Taslakta muhtarlar için “Mahallin mülki amirince kendisine verilen görevleri yapmak” şeklinde istenildiği gibi kullanılabilecek yeni bir görev tanımı daha yer aldı.

Taslağa göre, 2021 rakamları ile aylık 2 bin 430 TL olan muhtar ödeneğinin yanı sıra muhtarlıklara merkezî yönetim bütçesinden yılda iki ödenek daha yardım yapılacak. Cumhurbaşkanı, mart ve eylül aylarında mahalle ve köy hesabına aktarılacak bu yardımları iki katına kadar artırabilecek.