Aile hekimleri iş bırakıyor

Aile hekimleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 16 Ağustos'ta iş bırakma kararı aldı.

Aile hekimleri iş bırakıyor

Aile hekimleri, Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 16 Ağustos’ta iş bırakıyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun Basın Yayın Medya Komisyonu Üyesi, Aile Hekimi Dr. Canan Tanrıver,
pandemi boyunca aile hekimlerinin büyük özveri ile çalıştığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizde pandemi sürecinde hakları sürekli ertelenen, koruyucu malzemelerinin verilmesinden esnek mesaisine kadar göz önüne getirilmeyen çalışma koşulları, pandemiye uyumlu hale getirilmeyen bir meslek grubu var: ‘Aile Hekimliği’… Bizler hastaneler poliklinik hizmeti vermediğinde hasta bakıyorduk. Ülke geleceğini de ertelemedik. Gebe bakımları, bebek izlem ve aşılarımızı aksatmadan hastanelerin eksik hizmetlerini kapatmak için var gücümüzle halkın genel sağlığı ve Covid-19 hasta izlemleri için çalıştık. Salgında hayatını kaybeden meslektaşlarımız için illiyet aranmadan ‘Meslek Şehidi’ unvanı ve haklarının tanınmasını talep ettik, alamadık. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkması için çalışma saati kavramımız olmadan büyük emekler verdik. 8 aydır da tüm bu hizmetlerimizin yanında bakanlık programındaki toplumsal Covid-19 aşılarını yapıyoruz. Her bireyi tek tek sorguluyor, sağlığına önem veriyoruz.”

Yeni yönetmelikle ödül beklerken ceza alan tek hekim grubu olduklarını söyleyen Dr. Tanrıver, meslek güvencelerinin ortadan kaldırılmak istendiğini, idarenin mobbingine açık hale geldiklerini belirterek “Ücret artışımızı beklerken kendilerine de defalarca uygulanmasının imkânsız olduğunu belirttiğimiz yönetmelikten geri durmadılar. Üstelik imkânsız isteklerinin karşılığında bir de yüzde 10 ücret kesilme cezası ile bize büyük haksızlık yapılıyor. Biz bunu hak etmiyoruz.”  dedi.

“İŞ BIRAKIYORUZ”

Meslek örgütü AHEF’in bu duruma karşı hukuki yollarda itiraz ettiğine, diğer meslek örgütlerinin saha görüşmeleri sonucunda bir eylem takvimi oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Canan Tanrıver “Şimdi gönlümüz kırık, haklarımız ve verilmeyen itibarımız için sahada eylemdeyiz. 16 Ağustos 2021 tarihinde iş bırakıyoruz! Halkımıza duyurulur.” açıklaması yaptı.

TTB’DEN DESTEK

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de meslektaşlarının mücadelelerinde yanlarında olacağını duyurdu. TTB Merkez Konseyi imzasıyla yapılan açıklamada “Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolumuz (AHEK), 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren, ceza ve fesih yönetmeliği olan ‘Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı yürütülecek mücadele ile ilgili eylem takvimini önceden kamuoyuyla paylaşmıştır. Yönetmeliğe karşı yürütülecek program ekte sunulmuştur. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretlerini ve temel kazanılmış haklarını gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran, halkın sağlık hakkından ziyade sağlık piyasasına hizmet eden, ‘ceza yönetmeliğine’ karşı başlatılan mücadele süreci, yönetmelik geri çekilene dek sürdürülecektir. Sözleşme yönetmeliğinin iptali için meslektaşlarımızın yapacağı haklı ve meşru her türlü emek mücadelesinin yanında olduğumuzu bildirir; tabip odalarına çalışmalarında başarılar dileriz” denildi.