6 Mayıs 1972: Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edildi

Türkiye devrimci hareketinin üç fidanı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin üzerinden tam 49 yıl geçti.

6 Mayıs 1972: Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edildi

Türkiye devrimci hareketinin üç fidanı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin üzerinden tam 49 yıl geçti.

Neredeyse yarım asır geçmesine rağmen Denizlerin eşit, özgür ve bağımsız bir ülke mücadelesi yaşamaya devam ediyor.

Denizler doğdukları topraklarda halkın yaşadığı yoksulluğa, ülkenin emperyalizme peşkeş çekilmesine gözlerini kapatmayıp yaşamları pahasına sosyalist Türkiye için mücadele verdiler. Denizler, emperyalizme karşı bağımsızlık diyen yurtsever devrimcilerdi.

Denizler, kısa yaşamlarında üniversitede boykotların, fabrikada işçilerin ve tarlada köylülerin mücadelesinde oldular.

Emperyalizmin ülke topraklarındaki varlığına karşı mücadelede en ön saftaydılar. İslamcılar ve milliyetçiler Amerikan askerlerinin 6.Filosunu kıble yaptığında Denizler 6.Filo’yu ülkeden def edenlerdi.

Türkiye’deki sosyalizm mücadelesinde edindikleri yeri Can Yücel’in dizeleriyle ifade etmek gerekirse;


“En hızlısıydı hepimizin,
En önce göğüsledi ipi”

1960 yılların ortasında ülkede büyümeye başlayan sosyalizm mücadelesi düzenin ve emperyalizmin temsilcilerini korkutmuştu. 12 Mart 1971 darbesinin ardından kurulan sıkıyönetim mahkemesinde üç fidan TCK’nın 146. maddesinden suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldılar. Bu idam kararı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylandı, 6 Mayıs 1972 yılında sosyalist mücadelenin üç devrimci ismini, üç fidanı kaybettik.

49 yıl önce üç fidan asılarak sosyalizm mücadelesi toprağa gömülmek istendi.

Ancak Denizlerin mücadelesi ve kavgası bir sembol oldu. Geride bıraktıkları ise anti-emperyalizm, yurtseverlik ve sosyalizm mücadelesi verenlere yol göstermeye devam ediyor.

Hayattan koparılışlarının 49. yılında mücadeleleriyle genç devrimci kuşaklara yol gösteren Deniz’i, Hüseyin’i ve Yusuf’u saygı ve özlemle anıyoruz.

https://twitter.com/GenclikTKH/status/1388828380154535936