6 Eylülden itibaren işyeri aşı olmayan işçiden PCR testi talep edebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye 6 Eylül tarihinden başlayarak zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları patron ve işyeri tarafından istenebilecek.

6 Eylülden itibaren işyeri aşı olmayan işçiden PCR testi talep edebilecek

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları patron tarafından istenebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, patronların işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini COVID-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren yazıyı 81 il valiliğine gönderdi.

Söz konusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatıldı.

Aynı zamanda işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istendi.

İŞYERİ KAYIT TUTACAK

Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmeli.

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacak.