5 Mayıs: Karl Marx 203 yaşında!

İşçi sınıfının devrimci mücadelesinin rehberi Marksizmin yaratıcısı Karl; iyi ki doğdun!

5 Mayıs: Karl Marx 203 yaşında!

5 Mayıs 1818’de doğan büyük filozof, iktisatçı, gazeteci, politikacı ve devrimci Karl Marx 203 yaşında…

İşçi sınıfının devrimci mücadelesinin rehberi Marksizmin yaratıcısı Karl; iyi ki doğdun!

Komünizmin hayaleti tüm dünyada dolaşmaya devam ediyor.

Tüm dünya işçilerinin birleşeceğine olan inancımızla…

“Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir. Özgür insan ile köle, patrisyen ile pleb, bey ile serf, lonca ustası ile kalfa, tek sözcükle, ezen ile ezilen birbirleriyle sürekli karşı-karşıya gelmişler, kesintisiz, kimi zaman üstü örtülü, kimi zaman açık bir savaş, her keresinde ya toplumun tümüyle devrimci bir yeniden kuruluşuyla ya da çatışan sınıfların birlikte mahvolmalarıyla sonuçlanan bir savaş sürdürmüşlerdir.”

İyi ki doğdun Marx!