2021-2022 dönemi Beria Önger Kadın Akademisi başladı!

İKD tarafından düzenlenen Beria Önger Kadın Akademisi 2021-2022 dönemi İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil ve Dr. Semiha Özalp Günal'ın katıldığı ilk oturumla başladı.

2021-2022 dönemi Beria Önger Kadın Akademisi başladı!

Akademinin açılış konuşmlarını Dr.Semiha Özalp Günal ve İlerici Kadınlar Derneği Genel Sekreteri Nuray Yenil yaptı.

Oturumda ilk konuşmayı yapan Yenil, yeni bir ülke kuruluşunda kadınlar ve neden yeni bir ülke istiyoruz sorusunun cevaplarını verdi. Öncelikle ülkemizin kuruluşunda tarihsel sürece kısaca değindi. 100 yıl önce emperyalistlere karşı verilen mücadeleyi ve cumhuriyetin mayasında emperyalizmle mücadele olduğunu, fakat tarihsel süreçte uygulanan politikalarla özelleştirmelerin önünün açıldığını, Akp ile birlikte tam anlamıyla karşı devrim sürecine girdiğimizi vurguladı. kamuculuk bitirildi, serbest piyasa ekonomisi uygulandı, yeni Osmanlıcılık ve hilafet hayalleri Akp’li yılların karakteristik özelliği haline geldi, ‘Türkiye güçleniyor, şahlanıyor’ söylemiyle sadece yandaş kesim şahlandı. Bugün bu yıkımdan yeni bir ülke kurarak çıkmalıyız diyerek tünelin ucundaki ışığı gösterdi.

Ardından ‘Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?’ sorusunu dinleyicilere yönelten Yenil. “Ülkemizde yoğun emek sömürüsü mevcut, ekonomik kriz her yönden etkiliyor, kapitalist sistemin yaldızları birer birer dökülüyor, emekçi kesim salgın hastalık-güvencesiz çalışma-işsizlik üçgenine terk edildi. Bugün hesaplanan geniş tanımlı işsizlik oranının %23,6 yani 8 milyon yurttaş olduğunu” söyledi. Asgari ücret 2800Tl fakat açlık sınırı 3049 TL aradaki açı gittikçe açılıyor. Laiklik tasfiye edildi, cemaatler iktidar ortağı oldu, aşı karşıtlığı kurumsal olarak besleniyor, TÜGVA önerileriyle devlet kadrolarına torpille yandaş atamaları ortalığa saçıldı, mafya-siyaset kirli ilişkileri aleni hale geldi, siyasi politik kültürel olarak emperyalizme bağımlı olarak yaşıyoruz, tarımda trajik bir çöküş yaşıyoruz, tahıl ürünlerini ithal eden bir ülke haline geldik, kadınlar cehennemi yaşıyor, çocuk istismarı haberleri ile sarsılıyoruz. Ülkemizin karanlık tablosunu hatırlattıktan sonra en çok ezilen ilk isyan edendir diyerek kadınların isyanını cinsiyet ayrımcılığına, gericiliğe, emeğin sömürüsüne, savaş politikaları güden emperyalizme karşı olduğunu vurguladı.

“İsyan yeni bir ülke için!”

Nasıl bir ülke istiyoruz? Sorusuna ise, ülke kaynakları emekçilerin çıkarları için kullanılmalı, ülke kaynakları kamulaştırılmalı, toplumsal eşitliğin sağlanması için üretim ilişkileri yeniden düzenlenmeli,eğitim sağlık barınma ulaşım beslenme çocuk ve yaşlı bakımı kamusal hizmet olmalı, çalışma saatleri kısaltılmalı, gerici yapılanmaların tasfiye edildiği, bağımlılık ilişkilerinin bitirildiği, başkanlık sisteminin kaldırıldığı bir ülke istiyoruz diyerek yanıt verdi.

Akademinin ilerleyen günlerdeki oturumları için bilgilendirme yapan Yenil, akademi çalışmamız yeni bir ülke için yeni ufuklar açacak diyerek sözlerini bitirdi.

Dr. Semiha Özalp Günal açılış konuşmasına kadın mücadelesinin ülke mücadelesinden, ülkenin ekonomik durumundan üretim biçiminden toplumsal düzeninden ayrı ele alınamaz, bu sebeple ilerici kadınlar farklıdır diyerek başladı. Tarihsel süreçte çarlık Rusya’da politik olarak üç grup olduğunu; ilk grubun liberal demokratlar, ikinci grubun sosyal demokratlar, üçüncü grubun ulusal vatansever olduğunu, sosyal demokratların sınıf temelli yaklaşımı varken, ulusal vatansever grubun ülkemizde milliyetçi kesime benzediğini, eşitliğin zararlı ve kadının toplumda ikinci planda olması gerektiğini düşünen grup olduğunu belirtti. “Üretim ilişkileri düzeltilirse kadının özgürleşeceğini bu bağlamda özel mülkiyet kalkmalı, özel alandan kamusal alana geçilmeli dedi. Burjuva sınıfı kadını üretim aracı olarak gördüğü için ‘üretim ilişkileri ortaklaşsın’ dedikçe kadınlar da ortaklaşacak propagandasını yaptılar. Çünkü kadını mülk olarak gördüler. Bu sebeple ancak üretim ilişkileri düzelince kadın özgürleşir.”

Katılımcılara, ‘Kadınlar erkeklerle omuz omuza direnerek nasıl kurtulur?’ sorusunu yönelten GÜnal, Bu sorunun cevabını tüm cinsiyetler için yeni bir ülke istiyoruz, eski ülkenin karabasanından kurtulmalıyız, yeni bir ülkede planlama yaparak kurtulacağız, kadınların dönüşümünü ele alan yöntemler üretilecek, eğitimde eşitsizlik çözülmeli diyerek günümüzde ülkemiz çocuklarının özellikle kız çocuklarının eğitimde eşitsizlikten en çok zarar gören taraf olduğunu örneklerle anlattı. Kız çocuklarının ancak okula giderek ataerkil ailenin baskıcı ortamından uzaklaşabildiğini söyleyerek, Clara Zetkin’in çocukların eğitimi için eğitimci olmanın önemli bir meslek olduğunu ve ön koşulunun bu meslek için doğal yeteneğin olması, eğitmeye ve gelişmeye müsait olması gerektiğini söylediğini belirtti.

Oturumun sonunda gelecek oturumlar hakkında kısa bilgilendirmeler yaparak oldukça besleyici ve dolu bir akademinin katılımcıları beklediğini aktardı.

Beria Önger kadın akademisinin yeni döneminde ülkemizde gericilik ve kadınlar konusu ele alınmayacak çünkü ülkemizin geleceğinde gericilik olmayacak diyerek sözlerini sonlandıran Semiha Özalp Günal ve Nuray Yenil’in teşekkür konuşmaları ile oturum sona erdi.

Beria Önger Kadın Akademisi’nin yeni oturumlarına katılmak için aşağıda bulunan katılım formunu doldurabilirsiniz.

https://click.mlsend2.com/link/c/YT0xODA5NDgwMzI5MjI0NzgzODIzJmM9ZTVkNiZlPTE5MjgmYj03NzczNTY0ODYmZD1 tOGUzbzBv.U-A5tfIIVy3ORW44oLCEartZTOe_pyiQiYICy8kPitc