YHT hattında obruk tehlikesi: İnsanlar ölmeden önlem alın

Jeoloji Mühendisleri Odası, obruklar yüksek hızlı tren hattı güzergahında oluşan obrukların ciddi tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

YHT hattında obruk tehlikesi: İnsanlar ölmeden önlem alın

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde son birkaç yıl içinde çapları 2 metre ile 50 metre, derinlikleri ise 0,5 metre ile 15 metre arasında değişen 8 tane obruk oluştuğunu tespit etti.

Sivrihisar’ın Sığırcık, Göktepe, Kaldırımköy ve Yeniköy köyleri arasındaki bölgenin yapımı devam eden Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Güzergahı’nın Polatlı-Afyon kısmının sadece 1.5 km güneyinde yer aldığına dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası, bu durumun İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi için ciddi tehlike oluşturduğunu bildirerek bir rapor hazırladı.

Raporda, şu ifadeler yer aldı:

“Ankara- İzmir YHT hattının Eskişehir-Sivrihisar bölgesinden geçen kesimi yoğun olarak obrukların oluştuğu alanın yaklaşık 1.5 km kuzeyinden geçmektedir. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, ilgili tüm kurumların obruk oluşumunun olası etkilerinin önlenmesi için güzergâh boyunca gerekli jeolojik-jeoteknik ve hidrojeolojik inceleme ve araştırma çalışmalarını yaptırarak gerekli tedbirleri zamanında alması gerekmektedir. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nü bir kez daha uyarıyoruz. Can ve mal güvenliği açısından önem arz eden, ülkemizin prestij projelerinden biri olabilecek nitelikteki Ankara-İzmir YHT projesinin geçtiği güzergah üzerinde yer alan ve obruk oluşumuna elverişli bölgelerden biri olan ve yukarıda yeri belirtilen Eskişehir-Sivrihisar bölgesindeki kesiminde, YHT projesinin olası obruk oluşumu etkisinden korunması amacıyla ayrıntılı, jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik ve mühendislik jeolojisi açısından yeniden irdelenmesi gerekmektedir. Tersi durumunda olabilecek olası can ve mal kayıplarından ilgili idareler sorumlu olacaklardır.”

Raporun ‘sonuç ve öneriler’ bölümünde acilen alınması gereken önlemler sıralandı:

  • Ankara-İzmir YHT Güzergâhı’nın Polatlı-Afyon kısmının obrukların yoğun olarak gözlendiği bölgenin yaklaşık 1,5 km kuzeyinden geçtiği belirlenmiştir. Bu kısımda yüksek hızlı tren güzergâhının belli bir kısmının evaporitik kayaçlar üzerinden geçtiği tespit edilmiştir. YHT gibi önemli bir mühendislik yapısının geçtiği güzergâhın bölgesel olarak jeolojik-jeoteknik etütlerinin, obruk oluşumuna kaynaklık eden nedenleri ortaya çıkarılmasını sağlayacak şekilde yapılması planlanmalı.
  • Başta Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü olmak üzere, bu bölgede planlama ve mühendislik hizmeti gerçekleştiren tüm kişi, kurum ve kuruluşlar bölgede oluşan ve sayıları her geçen gün artan obruk oluşumunu dikkate alarak mühendislik yapılarının araştırma, planlama ve yapım süreçlerini gerçekleştirmeli.
  • TCDD Genel Müdürlüğü yapım çalışmaları devam eden projenin, Polatlı-Afyon güzergâhının obruk oluşumlarının görüldüğü alanlara yakın bulunan bölümlerinde,jeoteknik ve mühendislik jeoloji araştırmalarını yenileyerek hızlı tren projesinin olası obruk oluşumlarından etkilenmeyeceğini ortaya koymalı. Aksi durumda işletme esnasında oluşabilecek obruklar can güvenliğini tehdit edebilecektir.