Yeni vergi yolda: Yol ve trafik katkı payı

Araç sahiplerinden alınacak MTV’nin yüzde 10’u kadar alınacak vergiler bir havuzda toplanıp, nüfus ve yüzölçümlerine göre belediyelere aktarılacak.

Yeni vergi yolda: Yol ve trafik katkı payı

AKP’nin üzerinde çalıştığı yeni yerel yönetim taslağında, yalnızca CHP’ye kaybedilen büyükşehirlerin statüleri değil yeni vergilerin de olduğu ortaya çıktı. Buna göre, belediyelerin gelirlerinin artırılması amacıyla ‘Yol ve Trafik Payı’ adı altında araç sahiplerinden yeni bir vergi alınması öngörülüyor. Tasarı yasalaşırsa; araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) yüzde 10’u kadar vergi verecek.

AKP’nin yerel yönetim taslağı somutlaşmaya başladı. Araç sahiplerinden alınacak MTV’nin yüzde 10’u kadar alınacak vergiler bir havuzda toplanıp, nüfus ve yüzölçümlerine göre belediyelere aktarılacak. Çevre vergisinin de artırılmasının hedeflendiği taslakta, eski büyükşehir ve il belediye başkanlarına yeşil pasaport verilmesi, belediyelerin ücretsiz toplut aşıma uygulamasını mesai saatlerine göre düzenlemesi, büyükşehir belediyesi genel sekreteri ve yardımcılarının atanmasına yeni kriterler getirilmesi öngörülüyor. Tasarıya göre, 65 yaş üzeri yurttaşların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmasına mesai saati başlangıç ve bitişiyle sınırlı olmak üzere saat düzenlemesi yapılabilecek.

AKP’nin hazırladığı yerel yönetim taslağında, şu düzenlemeler öngörülüyor:

ATANMIŞ MÜLKİ AMİRE YETKİ

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, kumar oynandığı, uyuşturucu imal edildiği ve satıldığı, fuhuş yapıldığı, anayasal düzene genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatıldığı ve film gösterildiği gerekçesiyle bir yıl içinde üç defa idari para cezası uygulanan iş yerlerinde anılan fiillerin tekrar işlendiğinin belirlenmesi halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatları ilgili belediye veya İl Özel İdaresi tarafından beş gün içinde iptal edilecek. Yetkili idare, iptale ilişkin karar vermez veya iptal kararını süresinde uygulamazsa mülki amir tarafından iptal kararı da verilerek işyeri kolluk güçleri tarafından resen kapatılacak. Bu işyerleriyle ilgili faaliyetten men cezalarında da aynı süreç uygulanacak.

Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespiti için belediye başkanı başkanlığındaki takdir komisyonlarında, belediyenin yetkili bir memuru ile defterdarın, vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü, ticaret odasınca seçilmiş bir üye, ilgili mahalle ve köy muhtarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü veya görevlendireceği bir memur da olacak.

YOL VE TRAFİK KATKI PAYI

Konutlara ait çevre vergisinde büyükşehir ve diğer yerler ayrımı kaldırılırken, verginin su tüketim miktarı esas alınmak üzere metreküp başına en az 17 kuruş en fazla 47 kuruşa çıkarılması öngörüldü. Cumhurbaşkanı, çevre vergisi için esas alınan bina gruplarını belirlemeye ve tutarları yöreler, yerleşim yerleri, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yarı yarıya kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

MTV’nin yüzde 10’u oranında, belediyelerin ulaşım, trafik altyapı ve üstyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere ‘yol ve trafik katkı payı’ alınacak. Bu pay, MTV ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tahsil edilecek. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 1’e kadar indirmeye ve iki katına kadar çıkarmaya yetkili olacak. Büyükşehirlerde toplanan bu paylar havuza alınarak yüzde 40’ının yüzde 90’ı nüfus ve yüzde 10’u yüzölçümü kriterleri esas alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı büyükşehir belediyelerine tahsili takip eden ayın sonuna kadar gönderilecek. Kalan yüzde 60’lık pay aynı süre içinde yüzde 90’ı nüfus ve yüzde 10’u yüzölçümü kriterlerine göre büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine en geç 15 gün içinde dağıtılmak üzere İller Bankası’na aktarılacak.