Yassıada teklifi Meclis'ten geçti

kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda oy birliğiyle kabul edimiş; AKP, CHP, MHP ve HDP alınan kararda uzlaşı sağlamıştı. Yassıada teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Yassıada teklifi Meclis'ten geçti

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Teklif Meclis’te oybirliği ile kabul edildi.

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda oy birliğiyle kabul edimiş; AKP, CHP, MHP ve HDP alınan kararda uzlaşı sağlamıştı.

Yassıada teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesiyle birlikte yargılamaların dayanağı olan kanun hükümleri yürürlükten kaldırılacak. Yassıada mağdurları haklarının iadesi için dava açabilecek, hak ihlallerinin tespiti için komisyon kurulacak.