Yargıda 'ceza pazarlığı' dönemi: Savcılar cezanın yarısını önerebilecek

'Yeni Yargı Reformu Paketi'nde yer alan seri muhakeme usulü devreye girdi. Belirlenen 14 suçta, şüpheliye seri muhakeme teklif edilecek. İşlediği suçu kabul eden şüpheli, cezanın alt ve üst sınırlarından belirlenen oranın yarısı kadar ceza alacak.

Yargıda 'ceza pazarlığı' dönemi: Savcılar cezanın yarısını önerebilecek

‘Yargı Reform Paketi’, birçok düzenlemeyi de beraberinde getirdi. Paket kapsamında yürürlüğe giren seri muhakeme usulüyle yargılamanın kısa sürede bitirilmesi amaçlanıyor. 1 Ocak 2020’da uygulanmaya başlanan seri muhakeme usulü için Anadolu Adliyesi‘nde de beş savcının görevlendirildiği yeni bir soruşturma bürosu ile üç ihtisas mahkemesi kuruldu.

Belli suçları kapsayan usule ilişkin bilgi veren Seri Muhakeme Bürosu’ndan sorumlu Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, “Seri muhakeme alternatif bir soruşturma ve kovuşturma usulüdür” diyerek, şunları söyledi:

1 OCAK 2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Seri yargılama usulünün Ceza Muhakemesi Kanunu’na getirilen alternatif bir soruşturma ve kovuşturma usulü olduğunu söyleyen Akçadırcı, “31 Aralık 2019 tarihinde konu ile ilgili Resmi Gazete’de bir yönetmelik yayınlandı. Ondan önce de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge yayınlandı. Bu genelgede Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde yeterli kadar Cumhuriyet savcısının görev yapacağı Seri Muhakeme Usulü bürolarının kurulacağından bahsedilmişti. Biz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu büroyu kurduk. ve Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle de çalışmalarımıza başladık” dedi.

MAHKEMEYE TALEPNAME OLUŞTURULACAK

Cumhuriyet Savcısı öncelikle yeterli şüphe olup olmadığına bakacak. Ardından kamu davasının ertelenmesi konusunun bu suç tiplerine uygulanıp uygulanmadığını değerlendirecek. Savcı, şüpheliyi çağıracak. Kendisine isnat edilen suç hakkında bilgi verilecek, seri yargılama usulü hakkında da bilgilendirilecek. Şüpheliye bunu kabul ettiği takdirde nasıl bir sonuçla karşılaşacağı açık bir şekilde izah edilecek. Şüpheli açık bir şekilde avukatı huzurunda seri yargılama teklifini kabul ettiği zaman mahkemeye talepname oluşturulacak.

CEZA YARI ORANDA DÜŞEBİLECEK

Cezanın alt ve üst sınırları içerisinde bir ceza belirleyeceğiz ve onu yarı oranında indireceğiz. Yani mahkemenin vereceği hükmün açık bir şekilde talepnamede yazılması ve aynı gün şüphelinin görevlendirilen mahkemeye hazır edilmesi gerekiyor. Hüküm kurulduktan sonra vazgeçme durumu yok. Ancak hüküm kuruluncaya kadar vazgeçme olanağı var.

SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANACAĞI SUÇLAR

 •  Hakkı olmayan yere tecavüz
 •  Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
 •  Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
 •  Gürültüye neden olma
 •  Parada sahtecilik
 •  Mühür bozma
 •  Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
 •  Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
 •  Kumar oynanması için alet bulundurma, çalıştırma, imal etme
 •  Başkasına ait kimlik veya bilgilerinin kullanılması
 •  Ruhsatsız silah bulundurma
 •  İzinsiz orman işgali
 •  Kooperatifler Kanunu’nun ikinci maddesine muhalefet