"Türkiye'de hukuk reformuna ihtiyaç yok, hukuk devleti olalım yeter"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Hukuk reformu’ sözlerine karşı hukukçular “Türkiye’de hukuk reformuna ihtiyaç yok. Hakimler vicdanı ile gelen talimatlar arasına sıkıştı kaldı” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Hukuk reformu için yoğun hazırlıklar yapacağız” sözleri günlerdir tartışılıyor. Baro başkanları, Cumhuriyet savcıları ve hukukçular Erdoğan’ın ‘hukuk reformu’ sözlerini, “Türkiye’de hukuk reformuna ihtiyaç yok. Hukuk devleti olalım yeter. Hâkimler eskiden vicdanı ile cüzdanı arasında sıkışmıştı. Şimdi ise vicdanı ile talimatlar arasına sıkıştı” diye değerlendirdi.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, ‘reform’u değerlendiren hukukçuların görüşleri şöyle:

“ÖNCE ADİL YARGILANMA İLKESİNİN İHLALİ KONUŞULMALI”

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan: “Yasal değişikliğe ihtiyaç yok. Biz gerçekten hukuk devleti istiyor muyuz? Bununla başlamamız gerek. Anlayışı değiştirmek, zaten reform anlamına gelecektir. Somut adım ancak HSK’nın yapısının değiştirilmesiyle olur. TBMM’de nitelikli çoğunlukla HSK üyelerinin seçilmesi sağlanırsa, yani HSK bağımsız kılınırsa, yargı bağımsızlığı adımı atılır. Yargıda reformu konuşacaksak önce adil yargılanma ilkesinin ihlali konuşulmalı. Bir diğer sorun, ifade ve basın özgürlüğüdür. Hukukun baskı aracı olarak kullanılmasıdır. Bizim en temel hak ve özgürlüklerimiz hem Anayasa hem kanun ve mevzuatla koruma altına alınmış durumdadır. Dolayısıyla yasal değişikliğe ihtiyaç yok.”

“HSK VE AYM BAĞIMSIZ OLMADIKÇA SORUN ÇÖZÜLMEZ”

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan: “Temel sorun siyasetin yargıya müdahale edebilmesidir. Reform, sözle olmaz. Cumhurbaşkanı bir kararname ile malınızı kamulaştırırsa, ortamda hukuk güvenliğinden söz edilemez. HSK, siyaset kurumu tarafından belirlendikçe, yargı güvenliği, hukuk güvenliği sağlanamaz. HSK ve Anayasa Mahkemesi gibi kurumlar bağımsız tarafsız hale getirilmedikçe sorun çözülemez. Eğer reform diyorlarsa, OHAL’de getirdikleri tahliye kararına itiraz yolunu kaldırsınlar.”

“HSK’NIN YAPISI DERHAL DEĞİŞMELİ”

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ruşen Gültekin: “Yargı siyasallaştı. Bu sebeple bugün ‘Vicdanı ile talimatlar arasında sıkışan hakim’ var. Yargı reformu geçmişteki örnekleri gibi bir makyajdır. Bilinmelidir ki, Türkiye’de yargı reformu, sadece bağımsız, aklını kiraya vermemiş, adalete ulaşmak için hukuk talep eden, makam için talimat almayan gerçek hukukçularla yapılabilir. Bunun da ilk aşaması HSK’nın derhal yapısının değişmesi ve siyasetten arındırılmasıdır.”

“SORUN HAKİM VE SAVCI ANLAYIŞINDA”

Eski Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan: “Türkiye’de hukuki mevzuatın güncellenmesine hiç ihtiyaç yok. Sorun hakim ve savcının anlayışında. Hakim ve savcının bağımsızlığı ancak ve ancak HSK’nın bağımsız olmasıyla mümkündür. Hakim ve savcılar HSK’nın bağımsız olduğunu görürse hukuk içinde kalır. Aksi halde siyaset yargıyı alet olarak kullanır.”

“YARGIYA TALİMAT VERMEKTEN VAZGEÇİN”

CHP’li vekil Abdurrahman Tutdere: “Yargının düzelmesi için yargıya talimat vermekten vazgeçeceksiniz. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan yargıçlar olmayacak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımayan yargıçlar olmayacak. Tahliye kararlarına rağmen tutuklamanın devamına karar verenler olmayacak.”