Türkiye gazetesi yazarı: İyi bir insan olmak için Sünni olmak gerekir

Türkiye gazetesi yazarına göre "iyi insan" olmanın ilk şartı "Ehl-i Sünnet itikadında olmak"!

Türkiye gazetesi yazarı: İyi bir insan olmak için Sünni olmak gerekir

AKP’ye yakınlığıyla bilinen, Işıkçılar cemaatinin yayın organı Türkiye gazetesinde “İyi insan olmanın”  ön şartı olarak “Sünni olmanın” gerekliliği öne sürüldü.

Gazetenin ilahiyatçı yazarlarından Prof. Dr. Ramazan Ayvallı’nın “İyi bir insan olmak için…” başlıklı yazısından bazı bölümler şöyle:

“İyi bir insan, kâmil bir Müslümân olmak için, ilk olarak, doğru bir itikâda sâhip olmak, yanî Ehl-i Sünnet itikâdında olmak lâzım.”

***

“İyi bir insan, kâmil bir Müslümân olmak için, ilk olarak, doğru bir itikâda sâhip olmak, yanî Ehl-i Sünnet itikâdında olmak lâzım. İkinci olarak, fıkhî bilgilere vâkıf olup onlarla amel etmek gerekir”.

***

“Ehl-i Sünnet”, alelâde herhangi bir mezhebin, meşrebin, tarîkatin, ekolün, kliğin, grubun, hizbin, cemâatin adı ve karşılığı değil, İslâm’ın kendisi ve medeniyetimizin ana omurgasıdır.”

Türkiye gazetesinde daha önce de “Sünni olmayanların kafir olduğu ve cehenneme gideceği” ifadelerinin yer aldığı köşe yazısı yayınlanmıştı.