Türk Tabipleri Birliği: Zorunlu olmayan üretim durdurulsun

Türk Tabipleri Birliği, (TTB) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Koronavirüs salgını boyunca zorunlu olmayan üretimin durdurulmasını, işyeri hekimlerinin can güvenliğinin sağlanmasını, kişisel koruyucu ekipmanların bakanlık tarafından sağlanmasını talep etti.

Türk Tabipleri Birliği: Zorunlu olmayan üretim durdurulsun

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderdiği yazıda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin az sayıda yurttaş ve sağlık çalışanının kaybıyla sonuçlanması için gereken tedbirleri sıraladı.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun toplanmasını öneren TTB, “Salgın sürecinde fabrikalarda, işletmelerde işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımız çok zor şartlar altında ve her an COVID-19 hastalığına yakalanma riskiyle çalışmaktadırlar” dedi. TTB’nin talepleri şu şekilde devam etti:

“Hepimizin çok iyi bildiği gibi işyeri hekimlerinin salgın öncesinde de zor olan çalışma koşulları salgın sürecinde giderek zorlaşmış, yaşam ve sağlık hakları açısından sıkıntılı bir döneme girilmiştir. Büyük fabrikalar dışındaki özel işletmelerde revir koşulları uygun olmamakla birlikte, triyaj alanlarından söz etmek mümkün değildir.

Tüm bunlara ek olarak kişisel koruyucu malzemelerin sağlanmasında yaşanılan büyük sıkıntılar, fabrika yönetimlerinin ve OSGB’lerin bunları sağlama konusunda sorumluluk hissetmemeleri işyeri hekimlerinin ve çalışanlarının can güvenliğini sıkıntıya sokmaktadır.

Bakanlığınızın bir an önce Sağlık Bakanlığı ile birlikte bu sorunları çözmesi önemlidir. Özellikle işyeri hekimlerinin kişisel koruyucu malzemelerinin sağlanmasının hayati öneme sahip olduğunu ve sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Ayrıca tüm bu sorunların konuşulacağı ve yaşanılan sıkıntılara çözüm yollarının aranacağı “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu”nun bir an önce toplanmasını öneriyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak, ülkemizde COVID-19 salgınıyla mücadelenin, az sayıda yurttaşımızın ve sağlık çalışanının can kaybı ile sonuçlanarak başarıya ulaşabilmesi için önerilerimizin hayata geçirilmesindeki önemi ve önceliği kamusal sorumluluğumuz gereği bir defa da yazılı olarak anımsatmayı görev biliyoruz.”