Türk-İş ve Hak-İş'ten patronlarla ortak açıklama

Patron örgütü TİSK'in düzenlediği forumun sonuç açıklamasında, sermayenin ihtiyacına uygun üretim modelleri için gereken dönüşümün hızlandırılması konusuna vurgu yapıldı.

Türk-İş ve Hak-İş'ten patronlarla ortak açıklama

Patron örgütü TİSK ile Hak-İş ve Türk-İş tarafından düzenlenen “Ortak Paylaşım Forumu 2020” toplantısı, TİSK’in ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen forumun ardından yapılan açıklamada, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK olarak Ortak Paylaşım Forumu 2020’de ele alınan üç ana konunun, forumun bu seneki “tema”sı olan “Türkiye’yi Üretim Üssü Yapmak için: Birlikte Üretelim” hedefine ulaşmak ve ülkede çalışma hayatını geliştirmek için son derece önemli olduğuna inanıldığı belirtildi.

SERMAYENİN İHTİYACINA GÖRE ‘DÖNÜŞÜM’

Açıklamada, “İşimizin Yarını ve İşgücü Dönüşümü’ konusunda işçi ve işveren temsilcilerince, ülke stratejilerine uygun şekilde tasarlanan merkez ve programların sayısının artması, ülkemizin mesleki yeterlilik ve teknik beceri altyapısına örnek bir model kazandırılması ve bu modele uygun özel sektör, işçi ve işveren örgütleri, kamu ortaklıklarının kamu desteği ile yaygınlaştırılması ile ülkemizde geleceğin gerekliliklerine uygun işgücü dönüşümünün hızlandırılması ortak beklentimizdir.” denildi.

İLK HEDEF TEKSTİL EMEKÇİLERİ

Açıklamada, pilot çalışması tekstil sektörü odağında devam eden ve TİSK tarafından yürütülen “Sektör Odaklı İşgücü Dönüşümü” projesinin çıktısı olarak başlayacak eğitim alanlarında sendikalı çalışanların geleceğin yetkinliklerine uygun şekilde “beceri dönüşümü” eğitimlerini tamamlamasının sağlanmasının ortak hedefleri olduğu bildirildi.

Önümüzdeki sene gerçekleştirilecek “Ortak Paylaşım Forumu 2021’e kadar geçen sürede tekstil sektörüne ek olarak, metal, otomotiv, kimya, ilaç, gıda, mobilya gibi ana sektörlerden en az iki tanesinde daha “Sektör Odaklı İşgücü Dönüşümü projesinin hayata geçirilerek sendikalı çalışma arkadaşlarının bu sektörlerde de geleceğin yetkinliklerine uygun eğitimleri almaya başlamasının ortak amaç olduğu” belirtiledi.