TTB ve uzman derneklerden koronavirüs ile ilgili bilgilendirme sitesi

Koronavirüs’e ilişkin güvenilir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla kurulan Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu, bilgilendirme ve önlemleri yayınlayacağı bir web sitesi hazırladı.

TTB ve uzman derneklerden koronavirüs ile ilgili bilgilendirme sitesi

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk Toraks Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirme ve önlemler konusundaki eksikliklerin karmaşaya yol açtığı tespitinden hareketle bir “Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu” oluşturdu.

Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu, pandemi konusunda bilimsel içeriği üye uzmanlık dernekleri ve uzmanlarca onaylanan bilimsel makale, ilgili derneklerin açıklamaları vb. bilgi, video, afiş gibi materyalleri http://hekimlik.org/koronavirus sitesi üzerinden yayımlamaya başladı.