TTB: Pandemi süresince kamu ve özel hastanelerde sağlık hizmetleri ücretsiz sunulmalı

Türk Tabipleri Birliği, bazı özel hastanelerde Covid-19 hastalarından ücret ve ilave ücret talep edildiğine dair taraflarına başvuru yapıldığını belirterek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na özel ve kamu hastanesi fark etmeksizin tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz kullanılmasını talep eden bir yazı gönderdi.

TTB: Pandemi süresince kamu ve özel hastanelerde sağlık hizmetleri ücretsiz sunulmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisinin sağlık sisteminin insanları mağdur eden yönlerini bir bir ortaya koyduğunu belirterek, bu süreçte özel hastaneler tarafından hastalardan talep edilen ücretlerde artış olduğuna dair yakınmaların yaygınlaştığını bildirdi.

KAMU ÖZEL AYRIMI OLMADAN ÜCRETSİZ OLMALI

TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’na yazı göndererek, COVID-19 pandemisi süresince, Türkiye’de yaşayan herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında kabul edilmesi ve prim, ilave ücret ve katılım payı da dahil hiçbir ücret ödemeden kamu-özel tüm sağlık kurumlarında sunulmakta olan bütün sağlık hizmetlerini, yapılacak planlama kapsamında kullanabiliyor olması gerektiğini belirtti. TTB Merkez Konseyi, bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın, Sağlık Uygulama Tebliğinde gerekli düzenlemeleri daha fazla zaman kaybetmeden gerçekleştirmesinin sağlanmasını istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.

SGK’ye gönderilen yazı için tıklayınız.