TTB koronavirüs için heyet oluşturdu

Türk Tabipler Birliği (TTB) Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (KOVİD-19) salgınının İran'da da ölümlere yolaçmasının ardından bir açıklama yaptı.

TTB koronavirüs için heyet oluşturdu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, giderek yaygınlığını arttırdığı görülen koronavirüs salgınıyla ilgili sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla konunun uzmanlarından bir heyet oluşturdu.

“Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir” başlıklı duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile yerel yönetimlerin işbirliği yapmasına vurgu yapılırken şunlar kaydedildi:

  • Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların halkı hızlı, doğru ve tam olarak bilgilendirmesinin paniğe neden olabilecek spekülatif haberlerin ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek açısından kritik önemde olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Kişisel korunma önlemleri hakkında toplumun yaygın biçimde bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın yerel yönetimlerle de işbirliği yapmasının değerli olduğuna inanıyoruz.
  • Hastalığın tanısı acil olduğundan etken virüsün tanısına yönelik serolojik testlerin Hıfzısıhha Merkezi dışında üniversite hastanelerinin laboratuarlarında da çalışılabilmesine dönük düzenlemeler yapılmalıdır.
  • Türk Tabipleri Birliği bünyesinde sürecin izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla konunun uzmanlarından bir heyet oluşturulmuştur. Gereksinim durumunda yardıma hazır olduğumuzu meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.